De A44 scheidt de nieuwe wijk van de rest van Oegstgeest. (Foto: Willemien Timmers)

Integratie van Nieuw-Rhijngeest Zuid: 'Ondertunnel de A44'

De geplande woonwijk Nieuw-Rhijngeest Zuid in Oegstgeest ligt ingeklemd tussen een bedrijventerrein, Park Landskroon, de N206 en de A44. Hoe zorg je er als gemeente dan voor dat de wijk toch onderdeel wordt van Oegstgeest?

“De allerbeste optie zou zijn om de A44 te tunnelen waardoor de scheidslijn wegvalt”, reageert Progressief Oegstgeest (PrO) om er meteen aan toe te voegen dat de gemeente daar niet over gaat: “Of het rijk daaraan wil meewerken is zeer twijfelachtig.” Ook Hart voor Oegstgeest wijst op een goede bereikbaarheid te voet, per fiets, auto en met het openbaar vervoer, zoals dat bij elke plek in het dorp belangrijk is.

Toch is dat zeker niet het enige dat er moet gebeuren, blijkt uit de reacties van de zes politieke partijen uit de gemeenteraad. D66 en PrO wijzen op het belang van wijkverenigingen en de mogelijkheid om deel te kunnen nemen aan het verenigingsleven. “Door deel te nemen aan het sociale leven in het dorp ontstaat een band met Oegstgeest. Verenigingen en scholen moeten dan natuurlijk wel voldoende ruimte hebben”, zegt D66.

Rood-gele straatnaambordjes
Maar Nieuw-Rhijngeest hoeft niet hetzelfde te worden als de wijken die er al zijn, klinkt het door in alle reacties. “De wijk zal zo aantrekkelijk worden dat inwoners uit de oudere wijken van Oegstgeest er regelmatig een kijkje zullen willen nemen”, zegt de VVD, die denkt dat de integratie daarom wel natuurlijk zal verlopen. PrO denkt daarnaast dat Oegstgeest groot genoeg is dat er niet één centrum is waar alles gebeurt.

“Elke wijk heeft een eigen karakter en charme”, beaamt het CDA, waarbij ook fysieke barrières als het kanaal of de enkele brug naar Poelgeest niet uit het oog moeten worden verloren. De christendemocraten denken wel dat de studenten in Nieuw-Rhijngeest zich niet zo snel Oegstgeestenaar zullen voelen. “Zo was het ook met de studenten die in de ‘tijdelijke barakken’ woonden, die voelden zich vaker Leidenaar.”

Om Nieuw-Rhijngeest Zuid daadwerkelijk tot onderdeel van Oegstgeest te maken, is vooral de inrichting van de nieuwe wijk erg van belang. Geen verkamerde panden en studiootjes, maar (koop)woningen voor gezinnen en starters. Dat klinkt bij elke partij wel door. “Het karakter van Nieuw Rhijngeest Zuid moet aansluiten bij het groene en dorpse karakter waar Oegstgeest zo om wordt gewaardeerd”, verwoordt Hart voor Oegstgeest het. Met als toevoeging van het CDA: “De unieke rood-gele straatnaambordjes zullen helpen!”

 

Betrokkenheid vergroten

Vanuit verschillende Oegstgeester organisaties komen ideeën om de betrokkenheid bij elkaar en bij de verschillende wijken te vergroten, en zo meer eenheid in het dorp te creëren.

Zo opperen sommigen dat voorstellingen en evenementen ‘in het hart van het dorp’ de burgers met elkaar kunnen verbinden. Anderen noemen ‘goede centrale voorzieningen’ zodat inwoners van alle wijken veel op centrale Oegstgeester plekken moeten komen.

Een organisatie als kinderdagverblijf SKO biedt ter verbinding alle ouders en partners webinars aan. “Zodat we allen iets samen doen.” Een school als De Lichtwijzer probeert lokaal zijn bijdrage te leveren door samen te werken met Marente en Present, en regelmatig met de leerlingen iets voor de senioren te organiseren.

Hockeyclub LOHC geeft aan graag meer samen te willen werken met alle Oegstgeester scholen, en, gezamenlijk met andere sportclubs, meer kennismakingsactiviteiten te willen aanbieden. “Ook zou de gemeente bij de speelfaciliteiten in de wijken een directe relatie kunnen maken naar de sportverengingen.” Zij opperen een streethockey-veldje of een voetbalveldje met logo’s van de lokale clubs. Daar kunnen de sportclubs dan ook clinics verzorgen, wat weer voor verbinding in alle wijken zorgt. Ook korfbalvereniging Fiks stelt iets dergelijk voor: “Zet een vandaalbestendige korfbalpaal op elk speelveldje.”

Dorpscoördinator
Meer betrokkenheid kan ook ontstaan door nieuwe inwoners beter te informeren over de voorzieningen, zo stelt Biljartcentrum Oegstgeest. “Bijvoorbeeld in de vorm van een ‘hop on hop off’ bus om alle sportaccommodaties te bezoeken.”

Burgerinitiatief Langer Zelfstandig Leven Oegstgeest is druk bezig om buurtnetwerken op te zetten, zodat senioren elkaar kunnen ondersteunen wanneer nodig. “We zouden graag zien dat Oegstgeest een dorpscoördinator aanstelt die actief bemiddelt tussen professionele zorg en buurtnetwerken.” De organisatie wil overigens in 2021 het initiatief nemen voor een conferentie over wonen, zorg en welzijn in de toekomst in Oegstgeest.

Dit artikel is onderdeel van een driedelige serie over het gebied Nieuw-Rhijngeest Zuid, waar de komende jaren honderden woningen zullen worden gebouwd. Een financiële bijdrage van het Leids Mediafonds heeft de benodigde extra tijd voor deze productie vrijgemaakt, waardoor het voor IJsbrand Terpstra (Sleutelstad) en Willemien Timmers (Oegstgeester Courant) mogelijk was om archiefmateriaal te bekijken en een beroep te doen op de Wet openbaarheid bestuur. Alle artikelen uit deze serie verschijnen ook in de Oegstgeester Courant, waarmee voor deze productie is samengewerkt.

Maatschappij Oegstgeest Politiek Nieuw-Rhijngeest Zuid


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×