(Foto: Chris de Waard).

Vier ideeën voor de toekomst van de Jan van Houtkade

De gemeente Leiden wil een groot deel van de parkeerplaatsen langs het water van de Jan van Houtkade opheffen. Daardoor komt er ruimte voor een bredere kade met looppad. Ook wordt een verlaging van de maximumsnelheid naar 30 kilometer per uur voorgesteld en verdwijnt het fietspad. De groenere Jan van Houtkade draagt bij aan de plannen voor een autoluwe binnenstad en past goed in het nieuwe Singelpark.

Met de presentatie van vier ideeën voor de toekomst van de Jan van Houtkade is tegelijkertijd een participatietraject van start gegaan. Buurtbewoners en andere betrokkenen konden op een eerste startbijeenkomst al vragen stellen en reageren. Nu kunnen zij zich aanmelden voor een meedenkgroep die betrokken blijft bij de ontwikkeling van het gebied.

Om de plannen toe te lichten zijn maquettes gemaakt. Dat is niet heel gebruikelijk; meestal wordt gekozen voor een digitale presentatie of een voorstel op papier. “Door schaalmodellen te gebruiken komt de sfeer van de ontwerpen in dit geval het beste over”, zegt de gemeente over die andere aanpak. De reacties erop worden verwerkt in het uiteindelijke voorstel dat aan de gemeenteraad wordt voorgelegd.

Te gast
Het stenen looppad langs de kade, dat in twee van de drie voorstellen terugkomt, wordt aangelegd op de plek waar vroeger de stadsmuur liep. Op die manier wordt een stukje geschiedenis teruggebracht in de straat. Ook de waltorens Oostenrijk (betere bekend als het kruithuisje) en de in 1871 gesloopte Bourgondië krijgen een plek op de route. Die laatste mogelijk in de vorm van een uitkijkpunt. Het is vooralsnog niet de bedoeling om de verdwenen toren te herbouwen.

Na het verlagen van de maximumsnelheid van 50 naar 30 kilometer per uur, kunnen alle bestuurders veilig gebruik maken van dezelfde weg, blikt de gemeente vooruit. De nieuw ingerichte Jan van Houtkade wordt een zogenaamde fietsstraat waar automobilisten ‘te gast’ zijn.

De vier ideeën voor een groenere Jan van Houtkade hebben, op basis van hun inrichting, een eigen naam gekregen. Het gaat om modellen met de naam Jan van Houtstraat, Jan van Houtlaan, Jan van Houtpark en het Jan van Houtwal.

Jan van Houtstraat (model 1)
De parkeerplaatsen langs het water worden vervangen voor bomen en gras. Een stenen looppad vormt de grens tussen de huidige berm en de nieuwe groenstrook. Het fietspad aan de andere kant van de straat wordt bij de stoep getrokken.

Jan van Houtlaan (model 2)
Ook in model 2 worden parkeerplaatsen vervangen door bomen en gras. Aan beide kanten worden bomen in een rechte lijn langs de weg gepland zodat er een laan ontstaat. Tussen het groen en de weg komen dan hagen.

Jan van Houtpark (model 3)
Bij model 3 wordt de Jan van Houtkade volledig opgenomen in het Singelpark. De weg wordt licht gebogen waardoor een bredere stoep met groene randen mogelijk wordt. Auto’s parkeren tussen de bomen aan de huizenkant. In dit voorstel ontbreekt het gemetselde looppad. Wandelaars lopen over een slingerende grasstrook met bomen en struiken door het Singelpark. In dit model zijn de minste parkeerplaatsen bedacht.

Jan van Houtwal (model 4)
Op de huidige plek van het fietspad staat in model 4 een rij bomen met daartussen parkeerplaatsen gepland. De groene strook die het looppad over de stadsmuur van de berm scheidt, is in dit voorstel het breedst en krijgt de meeste bomen.

De reacties van buurtbewoners en ondernemers tijdens de eerste presentatie zijn wisselend. De meeste bewoners zien een groenere Jan van Houtkade wel zitten, ook als dit ten koste gaat van parkeerplaatsen. Anderen geven aan nu al geregeld geen plek voor hun auto te kunnen vinden. Zij vrezen dat het opheffen van parkeerplekken voor vergunninghouders hun probleem vergroot. De winkeliers uit de aangrenzende Doezastraat vrezen dat minder parkeerplaatsen zal leiden tot minder klanten.

Duurzaamheid Leiden Groene Jan van Houtkade Singelpark


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×