In Leiden stonden al een aantal scheve huisjes, zoals hier naast het spoor. Deze woning is inmiddels afgebroken. (Foto: Chris de Waard).

Twee jaar zoeken levert nog geen locatie op voor scheve huisjes

Er zijn in Oegstgeest nog geen plekken gevonden voor de plaatsing van één of twee ‘scheve huisjes’. Twee jaar nadat burgemeester Jaensch met de zoektocht naar deze vorm van beschermd wonen startte, is er nog maar weinig vooruitgang geboekt.

Scheve huisjes – een vrije vertaling van de Deense ‘Skaeve Huse’ – liggen op een rustige plek en zijn geschikt voor mensen die in een prikkelarme omgeving moeten wonen. Dat kan zijn omdat iemand snel overprikkeld raakt door geluid, maar ook omdat mensen in het verleden voor overlast hebben gezorgd in hun woonomgeving door bijvoorbeeld drankgebruik of harde muziek en daarom beter terecht kunnen op een plek waar buren verder weg zijn.

Schaarse ruimte
Progressief Oegstgeest vroeg eind 2018 aandacht voor de roep om meer van dit soort beschermd wonen. Het lukt echter maar niet om de toen toegezegde locaties te vinden. “Dit komt met name vanwege publieke en privaatrechtelijke belangen”, zegt een gemeentelijk woordvoerder, die daarmee doelt op de schaarse ruimte in het dorp die ook nog eens in handen is van andere partijen dan de gemeente zelf. De eigenaren van nog beschikbare grond hebben vaak andere ideeën voor de toekomst, verklaart de gemeente.

Desondanks is de zoektocht nog niet gestaakt. Er is alleen meer tijd nodig om daadwerkelijk tot actie te komen, meent de gemeente. Op dit moment wordt er nog gesproken met woningbouwcorporatie MeerWonen en ook met daklozenopvang De Binnenvest wordt nog gekeken wat er mogelijk is. “Maar de zoektocht blijft erg lastig”, weet de woordvoerder. Daarvoor waarschuwde burgemeester Jaensch in 2018 ook al, maar hij had toen wel al een aantal locaties op het oog.

Aanbestedingstraject
De noodzaak om scheve huisjes op Oegstgeester grondgebied neer te zetten, komt doordat de opvang van kwetsbare doelgroepen vanaf 2022 decentraal geregeld gaat worden. Dat betekent dat elke gemeente vanaf dat moment verantwoordelijk is voor de opvang van haar eigen inwoners, waar dat nu nog in centrumgemeente Leiden gebeurt.

In Holland-Rijnland, waar de Leidse regio onder valt, willen de gemeenten dat overigens nog sneller regelen dan dat dat nu landelijk gebeurt, zei de Oegstgeester wethouder Jan Nieuwenhuis onlangs. Begin volgend jaar start volgens hem een aanbestedingstraject.

Maatschappij Oegstgeest Politiek


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×