Oegstgeest op zoek naar locatie voor 'scheve huisjes'

Vanaf 2021 worden gemeenten zelf verantwoordelijk voor het opvangen van daklozen en personen met ‘sociaal onaangepast gedrag’. Tot noch toe gebeurt dat in centrumgemeente Leiden, maar dat gaat dus veranderen. In Oegstgeest komen er daarom onder meer één of twee ‘scheve huisjes’, waar mensen tijdelijk zelfstandig en buiten een woonwijk kunnen wonen.

De term ‘scheve huisjes’ is een vrije vertaling van de Deense ‘Skaeve Huse’. Het gaat om kleine huizen voor mensen die zich niet aan een gewone woonomgeving hebben aangepast, omdat ze dit niet kunnen of willen. “Dat gaat bijvoorbeeld om mensen met Tourette, mensen die ooit verslaafd waren aan alcohol of harde muziek draaien”, legt burgemeester Emile Jaensch desgevraagd uit. De bewoners van scheve huisjes kunnen op termijn weer terugkeren naar normale woonwijken, maar dat gebeurt alleen als ze geen woonoverlast meer veroorzaken.

Naar elkaar kijken
Afgelopen donderdag vroeg Progressief Oegstgeest hiervoor in de gemeenteraad de aandacht. “We hebben in de regio afgesproken dat er tien van zulke huisjes gaan komen. Mijn fractie wil voorkomen dat gemeenten naar elkaar gaan kijken”, aldus PrO-raadslid Ria Pasterkamp. Ze wijst erop dat het bouwen tijd in beslag zal nemen, onder meer door het zoeken naar geschikte grond en de voorbereidende (procedurele) werkzaamheden. “We bouwen die huisjes nou eenmaal niet op het dak van het gemeentehuis.”

PrO-raadslid Ria Pasterkamp in gesprek met verslaggever IJsbrand Terpstra

Weinig eigen grond
Burgemeester Emile Jaensch bevestigt dat er gezocht wordt naar geschikte locaties voor de één à twee huisjes, maar is afhankelijk van externe partners. “Wij hebben als Oegstgeest weinig eigen grond, dus het zal best lastig worden om locaties aan te wijzen”, zegt Jaensch. Inmiddels heeft hij een aantal locaties op het oog, waarvan nu wordt uitgezocht wat de mogelijkheden zijn. “Daar zijn veel factoren van afhankelijk. De eigenaar moet het willen, er moeten procedures gevolgd worden en we moeten kijken naar budget.”

Burgemeester Emile Jaensch in gesprek met verslaggever IJsbrand Terpstra

Handvol mensen
Voor Oegstgeest gaat het bij maatschappelijke opvang en beschermd wonen om een ‘handvol mensen’, aldus Jaensch. Die worden nu nog in Leiden opgevangen, maar komen vanaf 2021 naar Oegstgeest. “Dat gaat niet alleen om scheve huisjes, maar ook om andere beschermde woonvormen”, legt hij uit. “Die hebben we in Oegstgeest al voor een deel, maar daarvoor is ook aanvullende ruimte noodzakelijk.”

Advertentie

Maatschappij Oegstgeest Politiek


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×