(Foto: Jeffrey van der Vaart)

Vermogen huishoudens Leiderdorp stijgt het hardst in de Leidse regio

Het vermogen van inwoners van Leiderdorp is flink gestegen. Op 1 januari 2019 bedroeg het doorsnee vermogen van alle huishoudens in Leiderdorp 109.000 euro. Dat is bijna 35 procent meer dan een jaar eerder. Het is de grootste toename in de Leidse regio. In Zoeterwoude is het doorsnee vermogen met 194.000 euro het hoogst, gevolgd door Oegstgeest. Volgens het CBS is de waarde van woningen het voornaamste onderdeel van het particulier vermogen.

Het gemiddelde doorsnee inkomen van alle Nederlandse huishoudens steeg in 2019 met 32 procent naar bijna 50.000 euro, voor de provincie Zuid-Holland is dat 34.000 euro. In Leiden ligt het doorsnee vermogen met 17.000 euro ver onder dit gemiddelde. Dit komt volgens het CBS omdat er relatief veel jongeren, studenten, uitkeringsontvangers en personen met een niet-westerse migratieachtergrond wonen. Deze groepen hebben doorgaans weinig vermogen.

Ongelijkheid
In gemeenten waar het doorsnee vermogen relatief hoog is, zoals Zoeterwoude, Oegstgeest (193.000 euro) en Voorschoten (156.000 euro) is de lokale vermogensongelijkheid veelal betrekkelijk laag. Het zijn gemeenten waarin naar verhouding veel ouderen wonen die gedurende hun leven een vermogen hebben kunnen opbouwen. De verhouding tussen het doorsnee- en het gemiddelde vermogen van huishoudens is in Leiden één op tien (hoge vermogensongelijkheid), terwijl de verhouding in de buurgemeenten één op twee is.

Het doorsnee vermogen is gelijk aan het middelste vermogen wanneer de vermogens van alle particuliere huishoudens van laag naar hoog worden gerangschikt. Dat wil zeggen dat de helft van de huishoudens meer en de andere helft minder vermogen bezit. Het gemiddelde vermogen is de optelsom van alle vermogens gedeeld door het aantal huishoudens.
Vermogen is het saldo van bezittingen en schulden. Bezittingen worden gevormd door bank- en spaartegoeden, effecten, de eigen woning, overige onroerend goed, ondernemingsvermogen, aanmerkelijk belang en overige bezittingen. De schulden omvatten onder meer schulden ten behoeve van een eigen woning en consumptief krediet.

Het zijn in Leiden vooral huishoudens met een huurwoning die een laag doorsnee vermogen hebben. Met gemiddeld 1.400 euro ligt dit onder het landelijk en provinciaal gemiddeld. Ten opzichte van een jaar eerder zijn deze huishoudens er iets op achteruit gegaan. Ook in Leiderdorp is het vermogen van huishouders met een huurwoning licht gedaald, maar ligt net als in de andere buurgemeenten ruim vier maal hoger. Alleen in Oegstgeest volgt de toename de landelijke trend, Voorschoten en Zoeterwoude blijven daar ruim onder.

Huizenbezitters
Leidse huishoudens met een eigen woning zagen het vermogen stijgen met 23 procent (45.000 euro) naar 243.000 euro. In de Leidse regio is deze stijging het grootst en ligt bovendien hoger dan de landelijke (14 procent) en provinciale (20 procent) stijging. Ook in Oegstgeest steeg het voor huizenbezitters met ongeveer 45.000 euro. Deze stijging (16 procent) ligt net iets hoger dan de landelijke stijging van 14 procent, maar lager dan de gemiddelde toename van 20 procent in de provincie. Leiderdorp, Voorschoten en Zoeterwoude realiseerden een stijging van ongeveer 15 procent.

Economie Leiden Leiderdorp Maatschappij Oegstgeest Regio Voorschoten Zoeterwoude


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×