(Foto: IJsbrand Terpstra).

BplusC en gemeente willen muziekonderwijs centraliseren

De gemeente Leiden en cultuuraanbieder BplusC willen het muziekonderwijs in de Sleutelstad graag centraal gaan aanbieden. De huidige muziekschool (Rapenburg 22) en het Muziekhuis (Middelstegracht 123) gaan dicht. De muziekactiviteiten worden samengevoegd en aangeboden vanaf een nieuwe locatie. Het terugdringen van het aantal panden dat BplusC in gebruik heeft, is nodig om tekorten op de begroting te voorkomen.

In de binnenstad van Leiden huurt BplusC vier panden van de gemeente. Doordat de verhuisplannen van de organisatie een aantal keer veranderden, en BplusC bezuinigingen van de gemeente niet ten koste wilde laten gaan van het cursusaanbod, is er onvoldoende geïnvesteerd in het onderhoud van de panden. Om alle locaties op te knappen en te blijven onderhouden is jaarlijks 650.000 euro nodig. “Door activiteiten in de binnenstad te centreren op twee locaties, de centrale bibliotheek en een nieuwe plek voor muziekonderwijs, blijft er voor BplusC voldoende budget over om een volwaardig programma aan te bieden en het huurdersonderhoud te voldoen”, stelt de gemeente. De vrijgekomen panden aan het Rapenburg en de Middelstegracht worden hergebruikt of verkocht.

BplusC directeur Willem van Moort ziet mogelijkheden voor een centrale muziekschool in het voormalige K&O gebouw. Tot voor kort werden er door BplusC cursussen georganiseerd in het gebouw aan de Oude Vest. “BplusC is er uit, maar als de lokalen geschikt gemaakt worden voor muziekonderwijs, zien wij hier zeker mogelijkheden”, verklaart van Moort. Dat er in het K&O pand veel minder lokalen zijn dan in de huidige muziekschool en -huis samen ziet hij niet als een beperking. “Vroeger was muziekonderwijs individueel. Dat is nu wel anders. Onze slogan is niet voor niets: ‘alles begint met samenspel’. We willen mensen zoveel mogelijk met elkaar in contact brengen. Daar heb je grote lokalen voor nodig en die zitten niet in de school aan het Rapenburg”, stelt van Moort.

De Leidse CDA-fractie, die stelt muziekonderwijs hoog in het vaandel te hebben staan, reageert enthousiast op de plannen. “Je kunt niet verder bezuinigen op het cursusaanbod van BplusC. Dan verschraalt het zo dat je het eigenlijk geen fatsoenlijk aanbod meer kunt noemen. Wat huisvesting betreft lijkt BplusC momenteel in een te grote jas te zitten, dus daar kunnen wat mee”, vindt fractievoorzitter Joost Bleijie. Het CDA vindt dat een muziekschool een belangrijke sociale functie heeft. “Je kunt op YouTube alles leren bespelen. Maar YouTube praat niet terug. Kinderen en docenten ontmoeten elkaar bij het muziekonderwijs. De leraar kan je bij de hand nemen en direct helpen”, stelt Bleijie.

Bescheiden
De laagdrempeligheid van een muziekschool vinden de christendemocraten belangrijk. “Naturalis of de Lakenhal zijn prachtige musea, maar als we kinderen willen prikkelen om naast lezen en schrijven ook met cultuur bezig te zijn speelt BplusC een grote rol”, vindt Bleijie. De bescheiden opstelling die BplusC vaak aanneemt vindt het CDA dan ook onterecht: “Ze spelen een hele belangrijke rol in onze stad, zeker voor de jeugd. Waar andere culturele instellingen van de daken schreeuwen hoe goed ze zijn is BplusC vaak heel stil. Dat hoeft niet. Ze zijn belangrijk voor Leiden en dat mag gezegd worden”, aldus Bleijie.

Cultuur Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×