(Foto: René Neuteboom)

Belangenorganisaties tegen herinrichting fietskruising Broekweg

Verschillende organisaties spreken zich uit tegen het besluit van wethouder Ashley North om de kruising tussen de Veluwemeerlaan en fietspad Broekweg te herinrichten. Uit een verkeersonderzoek in 2018 kwam naar voren dat automobilisten niet altijd voorrang verlenen aan fietsers. In het nieuwe plan krijgen zowel fietsers als voetgangers geen voorrang meer op de 50km/u weg.

Het is een flinke lijst organisaties die hun handtekening onder de brief aan wethouder North hebben gezet. Wijkvereniging Merenwijk, Platform Gehandicapten Leiden, de Voetgangersbeweging en de Fietsbond sluiten zich aan bij het standpunt dat de beoogde herinrichting niet de juiste oplossing is. “Onbegrijpelijk”, noemen ze het plan.

Ze vinden dat de kruising geen wijzigingen nodig heeft, omdat er de afgelopen veertig jaar geen enkel ongeval is geweest. “U geeft toe aan hufterig gedrag van de automobilist die niet bereid is te stoppen voor de zwakkere weggebruiker”, beargumenteren de organisaties in de brief. “Ons eigen voorstel is nooit overwogen of overlegd met de politie en Visio. De uiteindelijke keuze is gemaakt op basis van landelijke richtlijnen en door mensen die onbekend zijn met de situatie.”

Deze situatie is uniek omdat de wethouder elders in de stad zich wel vasthoudt aan het voorrang geven aan fietsers. Ook ziet de wethouder geen mogelijkheid om een 30km/u plateau aan te leggen, vanwege de busroute en het alarmverkeer. Echter zien de protesterende organisaties hier geen probleem voor, omdat zo’n plateau bij andere locaties op de rondweg wel mogelijk wordt gemaakt.

Ten slotte geven de organisaties in de brief aan het gevoel te hebben dat er niet naar ze geluisterd wordt. “Er is drie jaar overleg gevoerd, maar uiteindelijk wordt nu door de gemeente een eenzijdig besluit genomen zonder draagvlak.”

Definitief Ontwerp herinrichting Broekweg – Veluwemeerlaan. Er komt een knik in de fietspaden zodat fietsers minder hard aan komen fietsen. Het zebrapad wordt verplaatst en auto’s krijgen op de kruising zelf voorrang.

Leiden Kruising Broekweg - Veluwemeerlaan


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×