(Foto: René Neuteboom).

Kruising fietspad Broekweg met Veluwemeerlaan aangepast

Fietsers en voetgangers steken de kruising van het fietspad Broekweg met de Veluwemeerlaan anders over dan de gemeente Leiden in 2014 had bedacht toen het kruispunt werd aangepast om de fietsers voorrang te geven op het autoverkeer. Dat bleek in 2018 al uit verkeersonderzoek en nu zijn de plannen klaar voor een nieuwe herinrichting. De kruising moet daarmee nu echt veiliger worden, schrijft wethouder Ashley North in een brief aan de gemeenteraad.

Definitief Ontwerp herinrichting Broekweg – Veluwemeerlaan.

In de nieuwe situatie wordt de fietsoversteek haaks op de autoweg aangelegd. Daardoor komt er aan allebei de kanten van de kruising een knik in het fietspad. Die moet ervoor zorgen dat fietsers hun snelheid minderen voordat ze de weg oversteken. Nu kruist het fietspad de autoweg nog in een rechte lijn, waardoor ook het zicht van de verschillende verkeersdeelnemers op elkaar minder goed is dan na de nieuwe aanpassingen die nog deze winter worden uitgevoerd.

Om het verkeer op de Veluwemeerlaan af te remmen, komen er verkeersdrempels in de weg. Voetgangers die over de Broekweg wandelen, hebben straks twee plekken waar ze veilig kunnen oversteken: de oversteekplek naast het fietspad en het zebrapad bij de bushaltes. Om de verkeersveiligheid verder te verbeteren, krijgen fietser op de Broekweg in de nieuwe situatie geen voorrang meer op het verkeer op de Veluwemeerlaan.

Rustpunt
“Helderheid en eenduidigheid op de kruising zijn belangrijk voor de verkeersveiligheid”, schrijft de wethouder die elders in de stad wel vasthoudt aan het voorrang geven van fietsers. Bijvoorbeeld bij de fietsrotonde op de kruising Herenstraat – Koninginnelaan. In dit geval geven aanbevelingen van de politie en de Fietsersbond de doorslag.

Die heeft geadviseerd om fietsers geen voorrang te geven op een weg als de Veluwemeerlaan. Deze 50-kilometerweg is belangrijk voor de ontsluiting van de wijk. Om verwarring te voorkomen krijgen ook de overstekende voetgangers geen voorrang. Halverwege het oversteken van de Veluwemeerlaan komt een rustpunt waar fietsers en voetgangers veilig kunnen wachten op autoverkeer.

Het nieuwe ontwerp maakte de gemeente in overleg met de Wijkvereniging Merenwijk, de Fietsersbond, de Voetgangersbeweging en de politie.

Leiden Maatschappij Kruising Broekweg - Veluwemeerlaan


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×