Paul Cliteur tijdens een debatbijeenkomst. (Foto: Vera de Kok/Wikimedia).

Beschuldigde rechtsgeleerde Paul Cliteur: 'Mijn kop gaat niet rollen'

Paul Cliteur, die als hoogleraar rechtsgeleerdheid is verbonden aan de Universiteit Leiden, ziet de uitkomsten van een onderzoek dat zijn werkgever instelt naar de gegrondheid van beschuldigingen van antisemitisme met vertrouwen tegemoet. Cliteur schrijft dat op zijn LinkedIn-pagina. Volgens Cliteur komen de beschuldigingen van de website GeenStijl.

“En die beschuldigingen zijn grote, maar dan ook grote onzin. Wijs maar aan in mijn werk, dat ‘antisemitisme’. Dat is er niet. Mijn kop gaat niet rollen.” Cliteur pleit er verder voor dat de uitkomsten van het onderzoek openbaar worden gemaakt.

Cliteur was tot enkele dagen geleden lid van de eerste Kamer voor Forum voor Democratie. Vorige week stapte hij op als senator, maar bleef wel lid van de partij. Cliteur wordt gezien als de mentor van Thierry Baudet. De voorman van FvD werkte vanaf 2007 als docent rechten bij de Universiteit Leiden. Onder begeleiding van Cliteur promoveerde hij daar in 2012.

“Vorige week kreeg het college van bestuur van de Universiteit Leiden signalen over beschuldigingen van antisemitisme binnen een afdeling van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid. Die hebben tot grote onrust geleid binnen de faculteit en ook universiteit breed. Het college van bestuur neemt de beschuldigingen serieus omdat ze, indien juist, overduidelijk in strijd zouden zijn met de waarden waar de Universiteit Leiden voor staat”, aldus een verklaring op de website van de Universiteit Leiden die een externe onderzoekscommissie samenstelt met de opdracht onderzoek te doen en naar de wijze waarop hiermee is omgegaan binnen de betreffende afdeling. In afwachting van de resultaten van het onderzoek is afgesproken dat alle betrokkenen zich onthouden van communicatie over de kwestie.

Aanleiding voor het onderzoek zijn een interview van dagblad Trouw met Cliteur en ook een open brief van collega’s van Cliteur op het platform Nederland Rechtstaat waar wordt gediscussieerd over de Grondwet en de democratische rechtsstaat. “Wij spreken ons uit tegen elke vorm van antisemitisme, racisme en discriminatie en het bagatelliseren of normaliseren daarvan”, schrijven de hoogleraren Jannemieke Ouwerkerk, Jeroen ten Voorde, Adriaan Bedner, Stefaan van den Bogaert, Miranda Boone, Clementine Breedveld-de Voogd, Mariëlle Bruning, Alex Geert Castermans, Rick Lawson, Titia Loenen, Vanessa Mak, Tom Ottervanger, Jorrit Rijpma, Pauline Schuyt, Wim Voermans en Maartje van der Woude die allemaal zijn verbonden aan de faculteit Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Leiden.

De Leidse hoogleraren verwijzen in hun brief naar de Cleveringa-rede die jaarlijks wordt uitgesproken op de Universiteit Leiden ter herdenking van de protestrede van prof. Cleveringa in 1940 tegen antisemitische maatregelen van de Duitse bezetter en ter bevestiging van waarden van gerechtigheid. Dat gebeurde ook vorige week toen commandant Roméo Dallaire van de VN-troepen in Rwanda ten tijde van de genocide in 1994, sprak over de gruwelijkheden waartoe racisme kan leiden. “De Cleveringa-rede valt dit jaar samen met het moment dat in Nederland eens te meer zichtbaar is geworden dat antisemitisme, vreemdelingenhaat, antidemocratische en antirechtsstatelijke opvattingen in bepaalde kringen volstrekt normaal of op zijn minst acceptabel lijken te zijn geworden.”

Een passage uit de open brief:

De herdenking van Cleveringa’s rede, dit jaar 80 jaar geleden, herinnert ons eraan dat we niet zwijgend mogen blijven toekijken naar het schouwspel dat aan ons voorbijtrekt. Daarom staan wij op en spreken we er onze afschuw over uit. In de geest van Cleveringa doen we er niet het zwijgen toe, maar openen we het gesprek hierover, met elkaar, met onze studenten, met de samenleving. Zonder rancune, vooroordeel of superioriteitsgevoel, maar op basis van feiten en met erkenning van gelijkheid van een ieder. Zo eren wij Cleveringa en dienen we onze vrije democratische rechtsstaat.

Leiden Maatschappij


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×