Burgemeester Lenferink wordt door de Leidse raad voorgedragen voor een vierde ambtstermijn van zes jaar. (Foto's/video: Chris de Waard).

Gemeenteraad Leiden wil herbenoeming burgemeester Lenferink voor vierde termijn

Donderdagavond heeft de Leidse gemeenteraad tijdens een besloten vergadering ingestemd met het voorstel van de vertrouwenscommissie om Henri Lenferink aan te bevelen voor herbenoeming als burgemeester van Leiden. In de vergadering werd hij door de vertrouwenscommissie beschreven als een zeer ervaren, gedreven en betrokken bestuurder en een burgemeester met hart voor zijn stad en inwoners. Lenferink is sinds 2003 burgemeester van Leiden.

Lenferink zelf is verguld met de voordracht van de raad: “Ik ben daar natuurlijk erg blij mee. Ik vervul het burgemeesterschap van Leiden nu al vele jaren met veel plezier en in die tijd ben ik erg van Leiden en de Leidenaren gaan houden.” Lenferink wil zich ook de komende jaren inzetten voor de verdere ontwikkeling van de stad.

Het besluit van de raad is een belangrijk moment in een procedure die begon met de mededeling van Henri Lenferink aan de raad dat hij graag door wil gaan als burgemeester van Leiden. Dat was enkele maanden geleden. Als onderdeel van de herbenoemingsprocedure is het functioneren van de burgemeester beoordeeld door een door de raad ingestelde vertrouwenscommissie onder leiding van Vahit Köroğlu. De D66-fractievoorzitter is als leider van de grootste partij in de Leidse raad de voorzitter van die commissie.

De beoordeling van de vertrouwenscommissie is voorgelegd aan de raad, die mede op basis hiervan heeft ingestemd met de aanbeveling voor herbenoeming. Omdat dit, zoals de wet voorschrijft – een besloten vergadering was, blijven de details van de discussie en de stemming geheim. Na de besloten vergadering heeft de raad de uitkomst bekend gemaakt en de burgemeester gefeliciteerd.

De gemeenteraad stuurt nu de aanbeveling naar de commissaris van de koning, die het voorlegt aan de minister van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties. De minister draagt de burgemeester voor en de koning ondertekent uiteindelijk het besluit tot herbenoeming. De herbenoeming gaat in op 15 mei 2021 en is voor een periode van zes jaar.

 

Leiden Politiek


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×