(Foto: J.P. Kranenburg).

Ruim een derde meer WW-uitkeringen in 2020

Het aantal WW-uitkeringen in Holland Rijnland nam het afgelopen jaar als volg van de coronacrisis met ruim een derde toe. Eind 2020 kwam het aantal WW-uitkeringen ten opzichte van de beroepsbevolking uit op 2,6 procent. Een jaar eerder bedroeg dit percentage nog twee procent. De instroom in de WW lag bijna zestig procent hoger dan in 2019 en het aantal openstaande vacatures daalde met ruim een kwart.

In de laatste maanden van 2019 kromp de economie al enigszins. Aan het eind van het eerste kwartaal van 2020 kreeg de economie een forse tik te verwerken vanwege de ‘intelligente’ lockdown. Delen van de economie kwamen vrijwel geheel tot stilstand. Het schok-effect, gekoppeld aan grote onzekerheid over de toekomst, leidde er tijdens de eerste besmettingsgolf toe dat veel werkgevers direct afscheid namen van vooral flexibel personeel.

Toename dienstverlenende beroepen
De totale instroom in de WW nam in Holland Rijnland toe van 8.068 in 2019 tot 12.760 in 2020, een toename van 58 procent. Het aantal nieuwe WW-uitkeringen steeg tijdens de eerste besmettingsgolf sterker dan tijdens de tweede. In de periode maart tot en met mei 2020 verdubbelde de instroom in de WW in vergelijking met dezelfde periode in 2019 ruimschoots. De sterkste groei ontpopte zich bij dienstverlenende beroepen (plus 220 procent), een beroepsklasse waartoe veel horecaberoepen en persoonlijk dienstverleners zoals kappers behoren.

Tijdens de tweede golf, vanaf september 2020, nam de instroom ten opzichte van 2019 met 66 procent toe. Nog steeds fors, maar aanmerkelijk geringer dan de eerste golf. De sterkste stijgingen deed zich wederom voor bij dienstverlenende beroepen (plus 124 procent).

De coronacrisis trof vooral jongeren hard. In Holland Rijnland nam het aantal WW-uitkeringen verstrekt aan personen tot 27 jaar in toe met 153 procent, flink hoger dan de toenamen van het landelijk gemiddelde (95 procent). Voor de oudere leeftijdscategorie├źn loopt dit percentage trapsgewijs terug, vooral vanaf 50-plus. De oorzaak voor het hogere baanverlies onder jongeren is dat zij relatief vaak op een tijdelijk contract of via een oproep- of uitzendconstructie werken. Ook zijn zij vaker werkzaam in sectoren als horeca of detailhandel non-food.

Afname vacatures
De coronacrisis veroorzaakte ook een afname van het aantal beschikbare vacatures. Het gemiddeld aantal openstaande vacatures kromp in Holland Rijnland met 28 procent ten opzichte van 2019. De sterkste daling deed zich voor bij dienstverlenende beroepen. Ook bij bedrijfseconomische en administratieve beroepen was de afname flink groter dan in andere beroepsklassen. Het effect van de eerste besmettingsgolf was ook op het gebied van vacatureontwikkeling groter dan dat van de tweede. De daling bedroeg tijdens deze twee periodes 47 procent versus 16 procent.

Economie Leiden Maatschappij Regio


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×