(Impressie: Studio VVKH).

Extra parkeerplekken Haarlemmerstraatgarage vooral voor bezoekers

De 88 parkeerplaatsen die de Haarlemmerstraatgarage erbij krijgt door de toevoeging van drie parkeerlagen zijn in principe niet voor bewoners maar voor bezoekers van de stad. Dat bleek donderdagavond tijdens een presentatie van de gemeente Leiden over de verbouwingsplannen van de parkeergarage. Buurtbewoners hoopten met de uitbreiding gecompenseerd te worden voor verdwenen (en nog te verdwijnen) parkeerplekken in het centrum. De gemeente stelt dat het verplaatsen van bezoekersauto’s naar de parkeergarage in combinatie met het nieuwe parkeerbeleid, waarbij nog maar een vergunning per huishouden wordt toegekend, ertoe leidt dat er op straat voldoende parkeerruimte voor centrumbewoners overblijft.

De plannen passen in de Agenda Autoluwe Binnenstad, waarin de gemeente verschillende maatregelen voorstelt om het aantal parkeerplaatsen in het centrum terug te dringen en de stad autoluwer te maken. “We willen het aantal parkeerplaatsen waar mensen kort staan flink verminderen. Dat leidt tot een afname van het aantal rondrijdende automobilisten dat op zoek is naar een parkeerplek, en dus minder autoverkeer in de stad”, verklaart de gemeente. Met het aanscherpen van het vergunningensysteem stuurt de gemeente aan op een afname van het autobezit onder centrumbewoners. “Ook dat leidt tot minder autogebruik in het centrum.”

Naast een modernisatie en vergroening van de gevel krijgt de Haarlemmerstraatgarage een extra in- en uitrit. “Er komt een rijstrook bij. De baan die nu de ingang is komt straks in het midden te liggen en wordt een wisselstrook. De wisselstrook kan ingezet worden als extra ingang, of als extra uitgang. Als er veel auto’s de garage in willen rijden (bijvoorbeeld ’s ochtends), dan wordt de wisselstrook een tweede ingang. Auto’s kunnen dan sneller de garage inrijden. Het tegenovergestelde geldt voor het moment waarop veel auto’s de garage uit willen rijden. De wisselstrook wordt dan gebruikt als extra uitgang”, legt een woordvoerder van de gemeente uit.

Kaasmarkt
Centrummanager Gijs Holla is enthousiast over de plannen. “De garage is een belangrijke voorziening voor bezoekers van de binnenstad. We zijn blij met de uitbreiding. Zo kunnen er meer mensen naar onze stad komen om te winkelen en van de horeca te genieten”, zegt hij. Ook het Centrummanagement staat achter de keus om de extra parkeerplaatsen in te zetten voor bezoekers van de stad. “In de daluren mogen er best bewoners staan, maar op de drukke momenten zijn die plekken echt nodig voor de auto’s van bezoekers”, stelt hij. Of de 88 extra parkeerplaatsen volstaan weet Holla nog niet: “Momenteel worden er ook plannen ontwikkeld voor de tegenovergelegen Kaasmarkt. Als daar alle kort-parkeerplekken verdwijnen, kom je met 88 extra plekken in de Haarlemmerstraatgarage plaatsen tekort.” Met de Leidse ondernemers diende de centrummanager een ontwerp in bij de gemeente waarin er 35 parkeerplekken op de Kaasmarkt voor kort parkeren blijven bestaan.

Verbouwing
Met de ondernemers in de stad maakt de centrummanager zich wel zorgen over de beschikbaarheid van de garage tijdens de verbouwing. “Als de garage straks anderhalf jaar voor een deel of volledig gesloten is, kunnen bezoekers lastiger met de auto naar de stad en kiezen er wellicht voor om ergens anders naar toe te gaan. Als je eenmaal voor een dichte winkeldeur hebt gestaan omdat je nergens kon parkeren, ga je de volgende keer ergens anders naar toe”, vrezen de ondernemers. De gemeente begrijpt Holla’s zorgen maar kan nog niets zeggen over de gevolgen tijdens de werkzaamheden. “Momenteel zit het project zich nog in de ontwerpfase. In april verwachten we te starten met de voorbereidingsfase, waarna er een Plan van Aanpak opgesteld zal gaan worden. Dan wordt duidelijk of de garage al dan niet dicht moet. We streven er uiteraard naar om de overlast zo veel mogelijk te beperken”, verklaart de gemeente.


Ontwerp en constructieschema. (Impressie: Studio VVKH).

Leiden Haarlemmerstraatgarage opgehoogd


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×