George Molenkamp krijgt koninklijke onderscheiding.

Visionair en pionier George Molenkamp krijgt koninklijke onderscheiding

Voorschotenaar George Molenkamp is koninklijk onderscheiden. Hij is benoemd tot Officier in de Orde van Oranje Nassau.

Burgmeester Charlie Aptroot roemt hem als visionair, pionier en inspirator op het gebied van milieu en duurzaamheid, samenwerking en emancipatie in Nederland en daarbuiten.

Door zijn ontdekking in 1980 van het gifschandaal Lekkerkerk zag Molenkamp de noodzaak in van goed milieumanagement en -auditing. Daarvoor moesten bedrijven samenwerken met de overheid. Hij benutte zijn positie als directeur bij Touch Ross en KPMG en hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam (UvA) om bewustwording hierover te vergroten en overheidsbeleid te verbeteren via toespraken, publicaties en artikelen in de media.

Ook heeft Molenkamp er aan bijgedragen dat de publieke rapportage en verantwoording door bedrijven op het gebied van milieu- een duurzaamheid versneld tot stand kwam. Hij stak daarvoor als KPMG partner zijn nek uit door in 1996 het jaarverslag van Shell hierop te controleren. Er waren toen nog geen geaccepteerde methodes maar Molenkamp vond dat het belang van transparante data voor de maatschappij zwaarder woog.

Ook is hij bouwer van internationale netwerken. Hij zette het KPMG Global Sustainability Network op, verbond universiteiten UvA en VU, KPMG, de Verenigde Naties en veel andere organisaties met elkaar. Met als doel door samenwerking betere resultaten te boeken op het gebied van milieu en duurzaamheid. Ook na zijn pensioen in 2007 bleef hij zijn enorme netwerk inzetten om anderen te adviseren en aan contacten te helpen. Wat daarbij opvalt is zijn inzet voor vrouwen, in een tijd dat ‘me too’ en vrouwenquota nog lang niet bestonden. Hij deed dit uit overtuiging.

Vandaag is het normaal dat milieu en duurzaamheid door universiteiten, kerken en werkgeversorganisaties worden meegenomen in hun beleid en activiteiten. Maar in de jaren ’90 was dit nog niet het geval. Molenkamp bracht daar ook veranderingen in via deels vrijwillige nevenfuncties. Hij ‘vergroende’ het curriculum en onderwijs aan de UvA en VU. Hij bracht milieu en duurzaamheid onder de aandacht van de Raad van Kerken en de bredere maatschappij. Hij zette zich in bij VNO-NCW om de positieve impact van bedrijven op de maatschappij te vergroten.

Maatschappij Nieuws Voorschoten


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×