Windmolens in Zoeterwoude. (Foto: Robbert Beurse).

Vraagtekens bij financiën warmterotonde: 'Maar we moeten deze kans pakken'

Om de doelstellingen vanuit het klimaatakkoord te bereiken moeten gemeenten grote stappen zetten op het gebied van duurzame energie. De warmterotonde met restenergie vanuit de Rotterdamse haven lijkt daarbij van essentieel belang, maar over de financiering is nog veel onduidelijk. Toch wil de Leidse wethouder Fleur Spijker er vol voor gaan.

Om het klimaatakkoord van Parijs uit te voeren hebben de gemeenten uit de Leidse regio hun plannen opgeschreven in een gezamenlijk document: de Regionale Energiestrategie (RES). Daarin staat bijvoorbeeld dat het energieverbruik in 2030 elf procent lager moet zijn dan in 2014. “Een stevige ambitie, zeker gezien de hoge bevolkingsdichtheid in de regio.” Verder moet het energieverbruik in 2050 volledig worden gedekt door energie uit duurzame energiebronnen of restbronnen.

Het zijn uitdagende doelstellingen voor gemeenten en restwarmte uit de Rotterdamse haven lijkt bij te dragen aan de oplossing. Wethouder Spijker is erg enthousiast. “We moeten deze kans pakken. Wel onder onze voorwaarden van duurzaamheid en betaalbaarheid, maar we moeten ergens beginnen”, zegt ze tijdens een online bijpraatsessie voor gemeenteraadsleden.

Formatieonderhandelingen
Toch is het regelen van restwarmte uit Rotterdam nog niet zo eenvoudig. Met name op gebied van de financiering. Eerder lieten de gemeenten uit de Leidse regio al weten dat ze geen afnamegaranties wilden geven, maar wel te willen ondersteunen in praktische zaken. Tijdens de bijpraatsessie bleek echter dat er gedacht wordt aan een gemeentelijk budget van twee miljoen euro en een Warmtetransitiefonds Leidse regio. Dat fonds zou dan gevoed worden met reserves van gemeenten en een extra uitkering van de Rijksoverheid.

Zonder een bijdrage van de Rijksoverheid gaat dit niet succesvol worden

Gemeenten hebben als voorwaarde dat de prijs van energie niet omhoog mag gaan, en dat het inwoners niet mag dwingen grote investeringen te doen. Financiële ondersteuning van het Rijk lijkt daardoor onmisbaar. Dat bevestigt ook Rik van Woudenberg, wethouder in Leiderdorp, tijdens het webinar voor gemeenteraadsleden: “Zonder een bijdrage van de Rijksoverheid gaat dit niet succesvol worden.” Er wordt daarom aandachtig gekeken naar de formatieonderhandelingen in politiek Den Haag.

Agenda
De plannen voor de warmterotonde, inclusief de financiële onderbouwing, worden uitgewerkt tot raadsvoorstellen in de zes gemeenten van de Leidse regio (Leiden, Oegstgeest, Voorschoten, Leiderdorp, Zoeterwoude en Katwijk). In Voorschoten staat het al voor eind maart op de agenda. De andere gemeenten volgen daarna en besprek het voorstel voor aankomende zomer.

Leiden Leiderdorp Oegstgeest Politiek Regio Voorschoten Zoeterwoude Warmterotonde


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×