Over de weg komt een ecoduct en fietspad naar Wassenaar. (Visualisatie: RijnlandRoute).

Visualisatie: RijnlandRoute wordt groen en veilig voor dieren

Liefhebbers van een groene omgeving kunnen hun hart ophalen. Voor de aanleg van de RijnlandRoute hebben bomen en planten moeten wijken, maar de provincie heeft een concreet plan voor het behouden en het aanplanten van het groen. De flora en fauna worden hersteld en op sommige plekken zelfs verbeterd. Inmiddels is gevisualiseerd hoe dit eruit komt te zien.

De RijnlandRoute is het project om de A44 en de A4 te verbinden. Katwijk en Leiden zullen op deze manier beter te bereiken zijn. De aanleg van de N434 moet leiden tot het verbeteren van de doorstroming in en rondom de sleutelstad. De Corbulotunnel onder Voorschoten zorgt ervoor dat de extra overlast bovengronds beperkt blijft. Extra rijstroken, toe- en afritten en aanknopingspunten moeten de problemen rond de doorstroming gaan oplossen.

Door de aanleg van de RijnlandRoute is er natuur verloren gegaan. Er komt immers een nieuwe weg, dwars door de polder. Belanghebbenden en omwonenden maakten zich zorgen vanwege de overlast en het verlies van groen. In navolging van het verdiept aanleggen van de weg, heeft de provincie nu ook een visualisatie van de plannen rondom de flora en fauna. Het idee is dat het natuur wordt hersteld op plekken waar dat nodig is en waar mogelijk het landschap zelfs wordt verbeterd.

Beplanting
Er is veel aandacht besteed aan de inpassing van de weg en aan het herstellen van de natuurwaarden. Zo wordt er rekening gehouden met de huidige klimaatverandering. Er worden bomen en planten geplaatst die goed tegen lange periodes van droogte kunnen. Deze neerslagloze weken lijken we immers steeds vaker mee te maken. Op de visualisaties is goed te zien hoe de flora eruit moet zien direct na de aanplanting, na een aantal jaar en als alles volgroeid is.

Om de afrit van de A44 naar de N434 over te kunnen, wordt er een ecoduct aangelegd. Op deze manier kunnen verschillende dieren via een stuk groen veilig de oversteek maken. Vlakbij het ecoduct komt er een faunapassage; dit is een elf meter brede doorgang voor kleine zoogdieren en amfibieën. Hermelijnen, muizen, eekhoorns en padden kunnen via de passage aan de andere kant van de A44 komen. Het ecoduct en de faunapassage zijn zo een mooie natuurlijke verbinding van de natuurgebieden Lentevreugd en De Horsten.

Tekst loopt door onder de foto

 

Naast het ecoduct en de faunapassage is er ten zuidwesten van de Stevenshof ruimte voor een aquaduct. Via het water kunnen dieren zich blijven verplaatsen naar de andere kant de weg. Dit geldt niet alleen voor waterdieren, maar ook voor vleermuizen. Deze zoogdieren gebruiken wateren namelijk ook als vliegroute. Mede door het aquaduct is er vanuit de Stevenshof nauwelijks iets te zien van de nieuwe provinciale weg. De verdiepte N434 is omgeven door een plasdraszone, een natuurlijke omrastering met verschillende oeverplanten.

Voor natuurliefhebbers is er dus nog veel groen over na de aanleg van de RijnlandRoute. Het is een project van jewelste, maar wel met aandacht voor de omgeving. De huidige verwachting is dat de RijnlandRoute medio 2023 klaar is.

Duurzaamheid Leiden Voorschoten RijnlandRoute


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×