Windmolens in Zoeterwoude. (Foto: Robbert Beurse).

Geen afnamegaranties voor warmterotonde: 'Het moet betaalbaar blijven'

De zes gemeenten in de Leidse regio gaan op voorhand niet beloven hoeveel restwarmte ze afnemen bij de nieuwe warmterotonde. Dat was eerst wel de bedoeling. Om de komst van het leidingennet met restwarmte uit de Rotterdamse haven mogelijk te maken, zeggen gemeenten nu wel toe om vaart te maken met het regelen van vergunningen en andere praktische zaken.

Om te voorkomen dat er een leiding komt die uiteindelijk niet gebruikt wordt, werd gevraagd om garanties. De gemeente Leiden wilde die geven voor vijf megawatt, wat neerkomt op maximaal tien miljoen euro. Alleen als dat niet afgenomen zou worden, moest Leiden betalen. “Een verantwoord risico”, vond raadslid Alex Friso van GroenLinks in Leiden toen. “Op momenten van maximale vraag is de warmtebehoefte uit het warmtenet van Leiden 120 megawatt. Op het laagste niveau is dat 35 megawatt.”

De warmterotonde is een systeem waarbij restwarmte (warmte-energie die overblijft bij een energieomzetting) uit de Rotterdamse haven wordt vervoerd via een leiding die langs Voorschoten loopt en uitkomt in Leiden. Eerder was het idee om de leiding via Zoetermeer en Zoeterwoude te laten lopen, maar daar is vanaf gezien. De warmteleiding wordt ontwikkeld door de Gasunie.

Toevoeging
Toch was er weerstand tegen die afnamegarantie. Onder meer Voorschoten wilde niet te afhankelijk worden van de restwarmte en vreesde dat het zou leiden tot hogere kosten. “De energietransitie moet duurzaam, maar ook betaalbaar zijn”, zegt duurzaamheidswethouder Erika Spil (GroenLinks). “Als onze inwoners zelf grote investeringen moeten doen om hun woning met restwarmte te verwarmen, dan gaat het wat ons betreft niet door.”

In een informatiebrief laten de zes gemeenten in de Leidse regio (Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Zoeterwoude, Voorschoten en Katwijk) nu weten te willen inzetten op procesafspraken. “Daarbij moet je bijvoorbeeld denken aan het faciliteren van vergunningen”, zegt de Voorschotense Spil. Ze is nog optimistisch over de warmterotonde. “Het zou een belangrijke toevoeging kunnen zijn in de verduurzaming.”

Knoop
De VVD-fractie in Voorschoten is minder optimistisch over het nieuwe warmtenet. De afnamegaranties zijn weliswaar van tafel, maar raadslid Bram Reinke benadrukt dat ‘mensen een eigen keuze moeten hebben hoe ze hun huis verwarmen’. Hij wacht op een kosten-baten-analyse van het nieuwe warmtenet en wil dat vergelijken met het bestaande gasleidingnetwerk. Daarnaast wil de VVD inzetten op andere technieken zoals zonnepanelen, windmolens, waterstofgas en kernenergie.

Het Leidse GroenLinks-raadslid Friso ziet de ontwikkelingen rondom de warmterotonde, ondanks dat hij een beperkte afnamegarantie wel wilde accepteren, als ‘goed nieuws’. “Ik ben wel benieuwd hoe het faciliteren er precies uit gaat zien. Zuinigere en klimaatvriendelijkere opties moeten aantrekkelijk blijven en besparen en isoleren moet lonen”, vindt Friso.

Zomer
De Gasunie laat weten dat het afzien van de afnamegaranties niet betekent dat de warmterotonde van de baan is. “We zitten niet op geld of garanties van gemeente te wachten, maar op zekerheden over tempo in de warmtetransitie en gebruik van de leiding”, laat een woordvoerder weten. “Het gaat er om dat gemeenten in de Leidse regio zekerheden kunnen bieden over het tijdig gebruik van de leiding.” Nog voor de zomer moet er een investeringsbesluit genomen worden.

Advertentie

Duurzaamheid Leiden Politiek Voorschoten Warmterotonde


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×