Omgevingsvisie Leiden 2040: ruimte voor hoogbouw en groen

Het Leidse stadsbestuur heeft een tweede versie van de Omgevingsvisie Leiden 2040 gemaakt. Het origineel uit 2019 is aangevuld met onderwerpen die eerder ontbraken en voorzien van kaarten waarop te zien is waar de gemeente groen, werk en wonen gepland heeft.

“We zijn met Leidenaren in gesprek gegaan. Daaruit kwam naar voren dat onze ideeën niet altijd concreet genoeg waren. Mensen zien dat er veel gebouwd wordt en maken zich zorgen of er dan nog wel ruimte over blijft voor groen in de stad”, vertelt wethouder  Fleur Spijker (Duurzame Verstedelijking). Met de kaarten wil de gemeente haar plannen voor de stad verduidelijken.

De vernieuwde visie is ingedeeld in vier thema’s: groen-blauw raamwerk, aantrekkelijk vestigingsklimaat, duurzame mobiliteit en bodem als fundament. Binnen deze thema’s geeft het stadsbestuur telkens grafisch en met tekst de mogelijkheden en voorwaarden aan.

Tweede ring
In de visie voor een ‘groen-blauw raamwerk’ staat beschreven dat het college een tweede groene ring buiten het centrum wil realiseren. “We willen een groene rand langs de contouren van de stad maken, die met ‘spaken’ verbonden is met de binnenstad”, legt Spijker uit. Met de tweede ring, en daarmee extra groen in de stad, wil het stadsbestuur klimaatveranderingen tegengaan, biodiversiteit versterken en Leidenaren aanmoedigen om voldoende te bewegen.

Tekst gaat verder na afbeelding.

Hoogbouw
In het document is een aparte hoogbouwparagraaf opgenomen. “We hebben het dan over gebouwen die hoger dan zeventig meter zijn. Dat kan op vier plekken: LEAD, twee kavels in het stationsgebied en de ‘entree west’ bij Holiday Inn. Daar kunnen we wat meer de hoogte in”, zegt Spijker. In de rest van de stad wordt nieuwbouw ingedeeld in twee variaties: tot vijftig meter en tussen vijftig en zeventig meter.

Het thema ‘duurzame mobiliteit’ beschrijft de verschuiving van vervoer per auto naar het openbaar vervoer en de fiets. In het thema ‘bodem als fundament’ staat de ondergrond centraal. Spijker: “Hier beschrijven we bijvoorbeeld waar warmtenetten komen. En hoe we daarbij rekening houden met planten en dieren.”

Advertentie

Leiden Maatschappij


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×