Het Lipsiusgebouw moet wijken voor de Humanities Campus.

Ontwerpbestemmingsplan Humanities Campus ter inzage

De plannen voor de bouw van de Humanities Campus van de Universteit Leiden gaan komende week de inspraak in. Vanaf 2 april tot en met 13 mei kunnen belanghebbenden reageren op het bij buurtbewoners omstreden plan.

De Universiteit Leiden wil een binnenstadscampus ontwikkelen in het gebied tussen de Witte Singel en de Doelengracht. Het plan voor de Humanities Campus omvat de renovatie en verbouwing van een aantal faculteitsgebouwen, de sloop van het Lipsiusgebouw, de nieuwbouw van een centraal onderwijsgebouw, een nieuw gebouw met studentloketten (nu gevestigd in de Kaiserstraat, in het Plexusgebouw), de aanleg van een groen centraal plein, de herinrichting van de straten in het gebied en de verwerving en sloop van het Doelencomplex van woningcorporatie De Sleutels.

Bewoners van het Doelencomplex maken in raadszaal duidelijk hoe ze over de sloop van hun huizen denken.

Met name tegen de sloop van de sociale huurwoningen in het zogeheten Doelencomplex is veel weerstand. Bewoners willen niet weg uit hun huis. Ook de aangeboden alternatieve woonruimte aan de Waardgracht, Kaiserstraat en Langegracht kan vooralsnog niet op instemming rekenen.

Overigens is het niet zo dat bewoners naar een van deze alternatieven moeten. Zij krijgen stadsbrede urgentie bij hun zoektocht naar een nieuw huurhuis mochten de plannen doorgaan. Of dat gebeurt hangt ondermeer af van de inspraak. Vanaf vrijdag 2 april ligt het ontwerpbestemmingsplan ter inzage.

Leiden Nieuws


Sleutelstad Media
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×