De Leiderdorpse raad voerde maandagavond een felle discussie over de meevallers.

Leiderdorpse raad ruziet over overschot 2020: ‘Onverstandig om incidentele meevallers om te zetten in structurele uitgaven.’

In de Leiderdorpse raadsvergadering werd maandagavond fel gediscussieerd over de prognose van de jaarrekening van 2020, waaruit blijkt dat er een klein overschot is. De oppositie diende een motie in om naar aanleiding van het overschot bezuinigingen op Incluzio, sportfondsen en schuldhulpverlening te schrappen. De coalitie beschrijft het als een ‘incidentele meevaller’ die niet omgezet mag worden in structurele uitgaven.

Uit de prognose blijkt dat er netto ruim 124.000 euro over blijft van 2020, wat het college in 2021 uit wil geven aan onder andere de verkiezingen. Volgens de oppositiepartijen is dit een trend van de afgelopen jaren. Het college zou krampachtig bezuinigen terwijl er achteraf steeds een overschot is.

“Elk keer nemen we bijna extreme maatregelen”, zei Bob Vastenhoud van GroenLinks. “Het is alsof je rijdt met een kind op de achterbank, en je zo hard op de rem trapt dat het kind op de achterbank door de voorruit vliegt. We moeten minder krampachtig reageren, want er is een structurele trend van incidentele overschotten.”

Hugo Langenberg van de Lokale Partij Leiderdorp beargumenteerde zelfs dat het college geen controle over de financiën lijkt te hebben. “Elk jaar wordt er moord en brand geschreeuwd waarna er uiteindelijk overschotten blijken te zijn. Hoe kunnen zich elke keer zulke verrassingen voordoen?”

De coalitie reageerde fel en vindt de voorgestelde bezuinigingen onmogelijk en onverstandig. “Het is appels met peren vergelijken”, zei wethouder Daan Binnendijk, die met een reeks argumenten de motie tegen sprak. “We hebben het over het begrotingsoverschot 2020, wat nu wordt vergeleken met de begroting 2021-2024. In deze begroting is een tekort van 300.000 euro over 2021 vastgesteld, en een zeer beperkte plus over de jaren daarna. Leiderdorp heeft hun handen vol om te komen tot een structureel sluitende begroting. Ik hoop dat het overschot van 2020, een bijzonder jaar, tot het misverstand heeft geleid dat er sprake is van een ander financieel kader. Er is namelijk geen sprake van een ander financieel kader. In alle gemeenten is de nood hoog.”

De oppositie wil echter niet structureel bezuinigen in onzekere coronatijden. “Ik verwacht een creativiteit van de wethouder om mee te denken met een deel van de voorstellen die wij als oppositie doen”, zei Joyce van Reijn (PvdA). “Ik verwacht daarbij een wil van de coalitie om mee te werken, want we zitten hier met 10 tegen 11. Ik vind het onaangenaam worden en het is niet gek om dit aan een wethouder te vragen. De bezuiniging op Incluzio is bijvoorbeeld niet nodig.”

De oppositie gaf daarbij aan meer tegemoetkoming te verwachten in sommige standpunten, omdat de meerderheid van de coalitie slechts één zetel is. De coalitie begreep het argument, maar blijft bij het democratische beginsel: een meerderheid is een meerderheid. Na een korte schorsing in de vergadering zodat ‘iedereen even stoom kon afblazen’ werd de motie uiteindelijk niet aangenomen met 11 stemmen tegen en 10 stemmen voor.

Drie keer dezelfde discussie
Bij CDA-raadslid Huibrecht Bos zorgde de motie voor enige irritatie. “Het is de derde keer dat we over dit onderwerp praten. Ik ben erg verrast over de motie, want het plan van het college is met drie argumenten goed onderbouwd. Hoe vaak gaat u dezelfde motie nog indienen? En hoe vaak mag je dezelfde motie indienen? Het is duidelijk dat er geen meerderheid voor gaat komen.” Bob Vastenhoud gaf aan door te gaan zo lang als ze achter de motie staan. Het is namelijk toegestaan om elke vergadering exact dezelfde motie in te dienen.

Advertentie

Leiderdorp Politiek


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×