Boshuizerlaan. (Impressie: Gemeente Leiden).

Buurt voelt zich niet gehoord over bouwplannen Zuidwest: 'We zien te weinig terug van onze ideeën'

Bewoners van de Telderskade en omgeving voelen zich niet gehoord door de gemeente in de gesprekken over de bouwplannen in de wijk. Het Leidse stadsbestuur wil een woontoren, appartementen, een nieuwe school, een indoor sportcentrum en een Huis van de buurt realiseren. De buurtbewoners vinden dat ’te veel op een te kleine plek’. Ze gingen met de gemeente in gesprek en deden verschillende tegenvoorstellen. Ondanks de protesten lijken de plannen van gemeente niet te wijzigen.

“We zijn al een tijd met de gemeente in overleg, maar we zien weinig van de eigen ideeën terug in de plannen”, vertelt buurtbewoner Matthijs Timmermans. Volgens Timmermans is er vanuit de buurt geen sprake van onbegrip voor de bouwplannen van de gemeente. “De woningnood is hoog. Ook wij willen daar ons steentje aan bijdragen. Maar wat er nu wordt voorstelt, is helemaal uit balans”, stelt hij.

Tijdens de eerste behandeling van de nieuwbouwplannen, in de raadscommissie Stedelijke Ontwikkeling, wonden insprekende buurtbewoners er geen doekjes om. “Niet alleen de hoeveelheid maar ook de hoogte van de nieuwbouw zorgt voor onvrede in de wijk. Wij roepen de gemeente op om hun bouwplannen te herzien”, klonk het door de digitale vergaderzaal. Verenigd in Klankbordgroep Boshuizerlaan Telderskade formuleerde de buurt een tegenvoorstel.

Groene ambities
Om de nieuwbouwplannen te realiseren moeten er bomen verdwijnen. De gemeente zegt toe dat er voor iedere gekapte boom een nieuwe terug geplant wordt. Buurtbewoners zien in de plannen dat het vervangend groen niet op de oude plek -centraal in de wijk- maar juist aan de randen terugkomt. Dat vinden zij niet passen bij de groene ambities van de gemeente. “Wij willen dat er zoveel mogelijk vervangende bomen terugkomen in het centrum van de wijk. En plant die dan ook direct aan, en niet pas over enkele jaren”, zegt Timmermans. De buurt wil ook veel meer levend groen (bomen, groenwanden en ruime perken) op straatniveau ingepland zien.

Minder hoog
Door op bepaalde plekken minder hoog te bouwen ontstaat een minder ‘nauw’ gevoel in de straten. “Beperking van bouwhoogte aan de Boshuizerlaan en een verbreding van die straat, waardoor tevens extra bomen mogelijk zijn, zorgt voor een prettiger gevoel. Als gevolg hiervan worden enkele bouwvakken tien tot twintig procent kleiner. De gemeente kan ervoor kiezen om dit niet te compenseren, zodat de belasting in verkeer en parkeren afneemt. Wordt daartoe niet besloten dan kan er aan de Vijf Meilaan hoger worden gebouwd. Daar zijn geen overburen”, vindt de buurt.

Door architectonische elementen uit de bestaande bebouwing op te nemen in de nieuwe vormgeving en ervoor te zorgen dat de voorkant van de nieuwbouw niet met de rug naar de oude huizen staat, ontstaat er meer verbinding tussen oude en nieuwe buurt.

Tot slot vragen de bewoners van de wijk in Leiden Zuidwest aan de gemeente om de verkeersveiligheid in de buurt nog eens onder de loep te nemen. “En te luisteren naar onze adviezen. Pas dan is er echt sprake van participatie”, aldus Timmermans.

Op donderdag 8 april neemt de gemeenteraad een definitief besluit over nieuwbouw in de wijk tijdens de raadsvergadering.

Advertentie

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×