Werkgebied van de ondergrondse tunnelboringen. (Foto: RijnlandRoute).

RijnlandRoute start tunnelboringen voor kabels en leidingen

In het projectgebied N206 Europaweg van de RijnlandRoute liggen ruim vierhonderd kabels en leidingen waarvan er driehonderd verlegd moeten worden voor de werkzaamheden. Begin juni starten de ondergrondse gestuurde boringen, waarmee de overlast van graafwerkzaamheden beperkt wordt.

In het gebied liggen onder andere gasleidingen, waterleidingen en elektriciteitskabels, maar ook telefoonkabels en kabels voor televisie en internet. Het grootste deel van de verleggingen vindt plaats door middel van computer-gestuurde boringen.

Een ondergrondse gestuurde boring bestaat uit drie fases. Tijdens de eerste fase wordt de boor door de aarde naar het eindpunt geduwd met behulp van een meetsysteem. Hierna wordt er een ruimere buis teruggetrokken zodat het voorgeboorde gat groter wordt. In de derde fase wordt een mantelbuis getrokken door de gemaakte ruimte. Mantelbuizen zijn lege omhullende buizen waarin de diverse netbeheerders kabels en leidingen gaan plaatsen.

Zwembad de Vliet
Voor de Europaweg vinden op tien locaties boringen plaats. Naast de werklocaties voor het start- en eindpunt van deze boringen worden er ook nog andere werkterreinen ingericht. Deze terreinen zijn nodig voor werkzaamheden en voor de opslag van materialen. Deze werkterreinen worden vanaf volgende week 17 mei ingericht. Een van de werkterreinen komt op de parkeerplaats van zwembad De Vliet.

Leiden Maatschappij RijnlandRoute


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×