(Video: Robbert Beurse).

Leidenaren protesteren met spandoek: 'Stop motorlawaai'

Met het ophangen van een spandoek langs de Voorschoterweg protesteerden buurtbewoners op Hemelvaartsdag tegen geluidsoverlast door motorfietsen. Het Leidse Burgerinitiatief ‘Stop Motorlawaai’ deed mee aan de Landelijke Spandoekenactie van de Nederlandse Federatie Omgevingslawaai Motorvoertuigen (NEFOM). Om een te grote toeloop van zowel voor- als tegenstanders te voorkomen werd het protest vooraf niet bekend gemaakt.

Volgens organisator Ap Zwinkels heeft het Leidse burgerinitiatief al meerdere klachten en verzoeken tot handhaving bij het gemeentebestuur ingediend. “Maar die waren aan dovemansoren gericht. Er wordt niets aan de motoren gedaan, terwijl voor auto’s de regels juist steeds strenger worden”, stelt hij.

Verbod
Het is de actiegroep niet om een verbod op motoren te doen. “We zijn helemaal niet tegen auto’s of motorfietsen, maar wel tegen respectloos gedrag. Houd je gewoon aan de regels, en geef niet onnodig veel gas, dan hebben wij er ook geen problemen mee”, legt Zwinkels uit.

Gezondheid
Het burgeriniatief stelt dat de gezondheid van Leidenaren in gevaar wordt gebracht. “Ook hier lopen veel mensen gezondheidsschade op door het (letterlijk) hartverscheurende en onnodige lawaai van brullende motoren. Zulk lawaai is strafbaar bovendien”, zegt Zwinkels.

Met het spandoek hoopt Stop Motorlawaai het Leidse stadsbestuur te overtuigen om strenger op te treden tegen geluidsoverlast. De twee raadsleden die bij het protest aanwezig waren, Thijs Vos van Partij Sleutelstad en Antje Jordan van D66 Leiden, hebben beloofd om het onderwerp op de politieke agenda te zetten.

Advertentie

Leiden Maatschappij Stop Motorlawaai Leiden


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×