De Munnikenmolen is nu nog de enige molen in de polder bij Leiderdorp. (Foto: ChristenUnie/SGP Leiderdorp).

Overal in de regio groeit protest tegen windmolens en zonnepanelen

De geluiden tegen de komst van windmolens op verschillende plekken in de regio nemen toe. Nu de zoekgebieden voor windmolens en zonnepanelen op de politieke agenda staan, laten meer en meer bewoners(groepen) en natuurorganisaties van zich horen. “Het verzet wordt gigantisch, dit is gewoon onhaalbaar”, zegt een van de insprekers in de Leiden. Ook de politieke partijen zelf worstelen er mee.

Om aan de klimaatdoelstellingen te voldoen (een energieneutrale regio in 2050) hebben de gemeenten in de Leidse regio de Regionale Energie Strategie opgesteld (RES). Daarin staat een kaartje met plekken waar mogelijk windmolens en zonnepanelen komen. Dat zijn gebieden buiten de stad en vooral langs snelwegen zodat bewoners er zo min mogelijk overlast van hebben.

In totaal is het de bedoeling dat er zo’n 35 windmolens en 750 hectare zonnevelden komen. Daarvoor hoeft niet elk zoekgebied gevuld te worden, maar moet er in ieder geval 800.000.000 kilowattuur opgewekt worden. “We moeten accepteren dat ze er komen”, zei de Leidse wethouder Fleur Spijker (D66) destijds.

Rotorbladen
Maar dat ‘accepteren’ lijkt er moeilijk in te gaan bij de mensen rondom de zoekgebieden. Eerder tekenden bewoners van de Vlietweg protest aan tegen windmolens in de Oostvlietpolder en nu laat de Wijkraad Stevenshof haar zorgen horen over het gebied op en rondom het Valkenburgse meer. “Binnen vijfhonderd meter van dat zoekgebied staan zeshonderd woningen”, zei Gerard Kwakkenbos tegen de Leidse politiek. “Het geluid van windmolens hoor je ook ’s nachts en zelfs binnenshuis. Deze permanente blootstelling aan geluid kan op termijn leiden tot gezondheidsklachten.”

Ook in Leiderdorp hoor je zorgen over de mogelijke komst van windmolens. Daar gaat het over het zoekgebied bij de Munnikkenpolder. “De aanwezigheid van grote aantallen vogels (deels rode lijst soorten) laat zich niet verenigen met de aanwezigheid van windmolens. Het gebied wordt te onrustig, te veel verstoord en te gevaarlijk voor vogels door malende rotorbladen”, schrijft het Groenoverleg Leiderdorp. Ze krijgt bijval van meerdere natuurclubs.

Een stapje verder gaat Max Keuzenkamp. Hij werkt bij een bedrijf voor zonne-energie en kijkt vooral naar de zoekgebieden voor zonnepanelen. Als bezorgde inwoner sprak hij de raad toe. “Deze zoekkaart is een valse belofte. Dit gaat nooit gebeuren”, zegt de 27-jarige Leidenaar. “Wie kan zich een zonneveld voorstellen naast de toeristische trekpleister Keukenhof? Of bij recreatiegebieden als het Valkenburgse meer of midden op de Kaag? Het verzet zal gigantisch zijn en dat is niet zonder gegronde reden.”

Coalitieakkoord verbreken
De weerstand brengt de lokale politiek in verlegenheid. Zo was er afgelopen maandagavond in Leiderdorp een felle discussie. In een persbericht benadrukte het CDA nog eens: “Een gebied met hoge natuurwaarde, zoals de Munnikkenpolder, opofferen voor windmolens is niet de juiste aanpak op weg naar een duurzamere wereld.” De ChristenUnie/SGP-fractie wees op de ongemakkelijke spagaat waarin de gemeenten zitten: “Alleen naar andere gemeenten wijzen werkt ook niet.”

In Voorschoten zijn twee zoekgebieden (De Duivenvoordecorridor en rondom de Papeweg) aangewezen voor het plaatsen van zonnepanelen. De discussie leidt tot nieuwe spanningen binnen de coalitie. Zo mag er van de VVD niet eens gekeken worden naar de Duivenvoordecorridor. De partij botst daarover met coalitiepartner D66 die het ook ongewenst vindt, maar het niet wil uitsluiten. Voor de VVD zou het een breuk met het coalitieakkoord betekenen. “We hebben afgesproken dat het buitengebied groen blijft”, aldus raadslid Bram Reinke.

Wethouder Erika Spil (GroenLinks) probeerde de raad gerust te stellen met de mededeling dat snel zal blijken dat de kans op zonnepanelen in de Voorschotense zoekgebieden heel klein is.

Stappen
Zoals het er nu naar uit ziet is er dus veel protest tegen de zoekgebieden voor windmolens en zonnepanelen. Wat betekent dit voor het opwekken van duurzame energie? Op de kaart uit de RES zijn meer zoekgebieden ingetekend dan nodig dus er kunnen er een paar afvallen. Daarnaast beloofde de Leidse wethouder Spijker dat er, naast verder onderzoek, eerst ‘een uitgebreide participatie’ komt voordat er daadwerkelijk zonnepanelen of windmolens komen. Maar als helemaal niemand het in zijn ‘achtertuin’ wil, hoe worden de klimaatdoelstellingen dan bereikt?

Volgens Keuzenkamp is het simpel: “Als de huidige opgave niet wordt gehaald, dan gaat Den Haag ingrijpen en wijzen zij zoekgebieden aan.” De wethouders in de verschillende gemeenten willen dan ook vasthouden aan de RES. We staan echt voor een grote opgave. Als we die willen behalen moeten we accepteren dat er windmolens komen”, zei wethouder Spijker eerder. De Leiderdorpse wethouder Rik van Woudenberg (D66) doet daar nog een schepje bovenop en zegt vaart te willen maken. “Tot de verkiezingen moeten we nog echt stappen gaan maken”, zegt hij.

Advertentie

Leiden Leiderdorp Politiek Regio Voorschoten


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×