Uitzicht op een agrarisch landschap met windmolens vanaf de Leidse Vlietweg. (Foto: Charlotte Povel).

Vlietwegbewoners in actie tegen duurzaamheidsplannen Oostvlietpolder

Het blijft een heikel punt, de verduurzaming van de Oostvlietpolder. Uit de meest recente publicatie van de Regionale Energiestrategie (RES) blijkt dat twee Oostvlietpolder-gebieden in de oksel van de A4 zijn aangeduid als zoekgebied voor de mogelijke aanleg van nieuwe windmolens en zonnevelden. De bewoners van de nabijgelegen Vlietweg zijn niet te spreken over die plannen en willen hierover met de Leidse wethouder voor Duurzame Verstedelijking, Ruimte en Wonen Fleur Spijker (D66) in gesprek.

Na het in werking treden van het nationale klimaatakkoord werd Nederland in 2019 opgesplitst in dertig energieregio’s. Elke regio dient een RES op te stellen, waarin voor 2030 en 2050 opgaven voor duurzame elektriciteitsopwekking, energiebesparing en warmte worden uitgewerkt. Gemeenten, provincie en waterschap werken hiervoor per regio samen met  verschillende stakeholders. Daarnaast is de RES een medium om de ruimtelijke inrichting van de energietransitie te organiseren met inbreng van de lokale maatschappij. Elke regio heeft als taak om energiedoelstellingen en een bijbehorend tijdspanne te formuleren en vervolgens is het aan de gemeenten om te besluiten hoe en waar die plannen worden uitgevoerd. Het ultieme doel is om Nederland tegen 2050 klimaatneutraal te maken.

Spijkers met koppen slaan
Wethouder Fleur Spijker stelde op 15 april dat de plannen om de mogelijkheden in de Oostvlietpolder te onderzoeken niet bepaald uit de lucht komen vallen. “Er is een participatieproces op gang gekomen, waarbij verschillende partijen benaderd zijn over de zoekgebieden die in de RES zijn opgenomen. Dus verrassend kan deze uitkomst niet zijn”, vertelde Spijker toen aan Sleutelstad-verslaggever Lieuwe van Slooten. “Elke gemeente heeft dit op een eigen manier aangepakt en het is nu aan ons om verder in gesprek te gaan met alle betrokken partijen over wat mogelijk is. Er zijn nu inderdaad twee kleine locaties in de oksel van de A4 aangewezen als zoeklocaties, maar er staat nog niets vast.”

Spijker verzekert ook dat er geen actie ondernomen wordt zonder de raadpleging van omwonenden en andere belanghebbenden. “Die zoekgebieden zijn zones waarin we gaan kijken naar mogelijkheden voor verduurzaming door middel van de plaatsing van windmolens en zonnevelden, maar niet zonder uitgebreide burgerparticipatie. Klimaatverandering is hoe dan ook een grote opgave voor Nederland en als we daaraan uitvoering willen geven, moeten er meer windmolens en zonnepanelen komen.”

De twee zoekgebieden in de Oostvlietpolder bij de toekomstige Rijnlandroute en tegen de Europaweg aan. (Blauwe strepen duiden zoekgebieden voor windmolens aan, gele strepen staan voor zoekgebied zonnevelden).

Tegengas
De bewoners van de Vlietweg , die tegelijkertijd hun onvrede over de verkeerssituatie uitten, zijn allesbehalve enthousiast over de aankondiging van de nieuwe zoekgebieden in ‘hun’ Oostvlietpolder. Een bevlogen Vlietwegbewoner roept alle buren dan ook op om zich te melden en samen een front te vormen. “Ik ga in ieder geval vurig pleiten tegen nog meer aanvallen op de Oostvlietpolder”, laat de Vlietwegbewoner weten.

Daarnaast willen de omwonenden koste wat kost het agrarische karakter van de Oostvlietpolder behouden. De aanleg van nieuwe windmolens en zonnepanelen voor de energietransitie zou dat verder in gevaar brengen. “Deze polder is oorspronkelijk een veen- en weidegebied met een zeer open karakter en dat willen wij graag zo houden”, laat een buurtbewoner optekenen. “De contouren zijn ook vastgesteld om de ‘doorkijkbeleving’ van de polder naar de Vlietweg te behouden en te beleven. Wij hebben ons jarenlang standvastig en doelgericht ingezet voor het behoud van de historische en recreatieve waarden van de Oostvlietpolder samen met volkstuinders, agrariërs, bewoners, andere betrokkenen en later ook met onder andere de gemeente Leiden.”

Haalbaarheidsonderzoek
De gemeente Leiden laat weten dat er nog wel tijd is om iedereen over de plannen mee te laten praten. Binnenkort gaan wethouder Spijker en verschillende betrokken ambtenaren in gesprek met de buurtbewoners. Om aan de regionale wens te voldoen, heeft de gemeente wel alvast groen licht gegeven voor de uitvoering van een haalbaarheidsonderzoek rondom de twee zoekgebieden in de oksel van de A4 bij de Oostvlietpolder. Wanneer dat onderzoek moet worden uitgevoerd, is nog niet bekend.

Duurzaamheid Leiden Maatschappij Zoeterwoude


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×