Windmolens in Zoeterwoude. (Foto: Robbert Beurse).

Tientallen extra windmolens langs de snelweg: 'Geen verrassing'

Vanaf Zoeterwoude kun je er al twee zien. Maar eigenlijk zijn het er pas twee, want in totaal moeten er in de regio Holland Rijnland (Leiden, Bollenstreek, Alphen) maar liefst 35 windmolens bijkomen. Daarvoor zijn meerdere gebieden aangewezen. Niet alleen voor windmolens, maar ook voor zonnepanelen. “We moeten accepteren dat ze er komen”, zegt de Leidse wethouder Fleur Spijker.

Het is de weg naar een energieneutrale regio in 2050. Naast zonnepanelen en windmolens komt er restwarmte uit Rotterdam en wordt er een beroep gedaan op andere energiebronnen zoals geothermie (aardwarmte) en aquathermie (warmte uit water). Inwoners zelf worden ook warmgemaakt om bijvoorbeeld te isoleren of een slimme meter aan te brengen. Het staat allemaal in de nieuwe energiestrategie van Holland Rijnland.

De geel gemarkeerde gebieden zijn bestemd voor zonnepanelen. De blauw geblokte plekken voor windmolens. (Bron RES 1.0 Holland Rijnland)

In het document staat een kaartje met plekken waar mogelijk windmolens en zonnepanelen komen. Dat zijn gebieden buiten de stad en vooral rondom snelwegen. Bijvoorbeeld langs de A4 ter hoogte van Zoeterwoude en Leiderdorp of langs de N11 tot aan Alphen aan den Rijn. Andere zoekgebieden zijn plekken waar nieuwbouw gepland is. Onder meer bij Holiday Inn waar de nieuwe stadswijk Westerpoort komt.

De mogelijke gebieden voor windmolens en zonnepanelen komen niet uit de lucht vallen. Zo is er gesproken met meer dan 10.000 inwoners via vragenlijsten, online bijeenkomsten en webinars. “Dit komt dus niet als verrassing”, zegt Spijker.

In totaal is het de bedoeling dat er zo’n 35 windmolens en 750 hectare zonnevelden komen. Om dat te bereiken hoeft niet per se elk zoekgebied gevuld te worden. Het moet in ieder geval zorgen voor  800.000.000 kilowattuur. Ter vergelijking: een koelkast gebruikt gemiddeld 120 kilowattuur per jaar.

Wethouder Fleur Spijker in gesprek met verslaggever Lieuwe van Slooten

Pijp
Het plaatsen van windmolens en zonnepanelen alleen is niet genoeg om de gestelde klimaatdoelen te bereiken. Daarom wordt er ook gewerkt aan een warmteleiding met restwarmte uit Rotterdam. Voorheen de warmterotonde genoemd, nu gaat de leiding door het leven als WarmtelinQ.

Ondanks de scepsis over de mate van duurzaamheid van deze warmteleiding (het zou de vervuilende industrie in stand houden), wordt er toch vol op ingezet. Er komen geen afnamegaranties, maar wel een potje van twee miljoen voor investeringen. Dat geld is niet voor de aanleg van de pijp, maar voor de samenwerking tussen gemeenten en Gasunie die verantwoordelijk is voor de leiding.

Prematuur
De Leidse wethouder Fleur Spijker is de kartrekker in de regio. Zij is erg enthousiast over de warmteleiding. “Het is juist duurzaam om warmte te hergebruiken. Anders zou het in de lucht verdwijnen”, zegt ze. “Daarnaast is het de bedoeling om de leiding niet alleen voor restwarmte te gebruiken. We zouden er ook andere vormen van warmte mee kunnen transporteren.”

In de kleinere gemeenten is nog niet iedereen te spreken over de warmteleiding. Toen bekend werd dat er twee miljoen beschikbaar kwam, zorgde dat voor geërgerde gezichten bij de VVD in Voorschoten. Zij willen eerst meer weten over de impact voor het dorp en de kosten voor de inwoners. “Het investeringskrediet is wat prematuur. We wachten eerst op een sluitende businesscase”, zegt raadslid Bram Reinke. Als er niet meer informatie komt wil hij het besluit uitstellen.

Spijker geeft toe dat nog niet alles duidelijk is, maar dat ze dat juist wil uitzoeken met het geld. “We willen de samenwerking opstarten. Als je geen geld beschikbaar stelt, dan komt het er niet van”, zegt de wethouder. “We moeten vandaag de dag aan de slag.”

Vuurtje
De nieuwe energieplannen worden komende maanden besproken in de verschillende gemeenteraden. Tegelijkertijd wil wethouder Spijker de burgers erbij blijven betrekken. “Zij kunnen ook heel veel zelf doen. Denk aan isoleren, een slimme meter of zonnepanelen op je dak. We moeten dat vuurtje aanwakkeren.” Dat gebeurt met onder meer elf talkshows in de Leidse wijken. Daarna volgen stadsgesprekken.

De plannen voor de windmolens en zonnepanelen worden verder uitgewerkt en ‘participatie’ is daarbij het sleutelwoord volgens Spijker. Het is dan ook niet zo dat de huidige RES 1.0 de laatste versie is. Om de twee jaar wordt het document geupdate. “We staan nooit stil. Het is een proces waar je mee bezig blijft”, aldus de Leidse wethouder.

Duurzaamheid Leiden Leiderdorp Oegstgeest Politiek Regio Voorschoten Zoeterwoude


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×