(Foto Rob van Dullemen)

Leidse woningbouwplannen liggen op koers

Als Leiden zo door blijft bouwen ligt de gemeente ruim op koers om in 2030 uitgebreid te zijn met 8.180 nieuwe woningen. Het kunnen er zelfs bijna duizend meer worden.

Dat blijkt uit de Woningbouwmonitor die de gemeente elke half jaar opstelt om bij te houden of ze de, in 2017 regionaal afgesproken, bouwdoelstelling gaat halen.  In 2030 moeten er in de Leidse regio zo’n 28.500 huizen bijgebouwd zijn om de woningnood het hoofd te bieden. In Leiden zijn  er sinds dat voornemen zo’n 2.270 huizen opgeleverd waarvan 200 in het afgelopen half jaar.

Productiepiek
Het aantal harde bouwplannen dat in de pijplijn zit bedraagt momenteel 9.100 woningen. Dat is veel meer dan regionaal afgesproken is. De gemeente is daar positief over want met een overvloed aan plannen heeft vertraging in een bouwplan geen rampzalige gevolgen voor de doelstelling. Bovendien is de verwachting dat nieuwe ramingen van de provincie aangeven dat er veel meer woningen nodig zijn dan aanvankelijk werd gedacht.

 

(Tabel gemeente Leiden)

Op de korte termijn zijn er meer dan voldoende plannen, meldt wethouder Fleur Spijker aan de gemeenteraad. Tot 2023 blijft het aantal woningen in de stad nog onder de behoefte zitten. Maar de komende twee jaar wordt er veel opgeleverd. Dat leidt aldus de wethouder in 2023 tot een piek in de productie van woningen om daarna in een rustiger tempo toe te nemen.

Sociale huur
Er worden met name meer sociale huurwoningen gebouwd. Dit aantal neemt tot 2030 toe met 3.200 sociale huurwoningen.
Daarmee komt Leiden ruim boven de doelstelling van 2.450 sociale huurwoningen uit. Het afgelopen half jaar is het tekort aan sociale huurwoningen met ongeveer 900 woningen ingelopen. Leiden wil dat dertig procent van de nieuwe huizen sociale huur is. Dat is vijf procent meer dan regionaal is afgesproken.

Wat nog achterblijft is het aantal goedkope en middel-dure koopwoningen (tot 300.000 euro). Het aandeel is weliswaar gestegen met 600 huizen maar in zijn geheel genomen zitten er nog niet genoeg in de pijplijn.

Studentenkamers
Ook de bouw van studentenkamers en studio’s vordert. De doelstelling was om in 2024 2.700 studentenonderkomen bij te maken in de Leidse regio. Zoals het er nu uitziet wordt dat aantal een jaar later gehaald, in 2025.

De meeste nieuwe huizen worden in de zes gebieden gebouwd die de gemeente daarvoor heeft aangewezen. Deze zes ‘potentiegebieden zijn het stationsgebied, Het centrum van zuidwest, de Lammenschansdriehoek, de Willem de Zwijgerlaan Oost (Kooiplein en omgeving), het Entreegebied bij de Plesmanlaan en de voormalige industriezone Groenoord en Willem de Zwijgerlaan.

 

(Tabel gemeente Leiden.)

Leiden Maatschappij


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×