Universiteit Leiden en LUMC vragen 100 miljoen voor medicijnontwikkeling

De Leidse academici willen medicijnen ontwikkelen, zonder dat de farmaceutische industrie er meteen bij komt kijken. Hier is een startkapitaal van 200 miljoen voor nodig, waarvan 100 miljoen van private partijen moet komen. Voor de overgebleven 100 miljoen maken de Universiteit Leiden en het LUMC nu aanspraak op de subsidiepot van het Rijk: het Nationaal Groeifonds.

Het ontwikkelen van geneesmiddelen binnen de academische wereld wordt ook wel Academic Pharma genoemd. Teun van Gelder, Leids hoogleraar in het LUMC, gaat medicijnen ontwikkelen binnen de academische wereld. De kunst is volgens hem om de onderzoeken binnen Leidse instituten op elkaar af te stemmen. “Soms hebben onderzoekers mooie resultaten,” zegt Van Gelder, “maar hun idee blijft regelmatig op de plank liggen, omdat het om uiteenlopende redenen niet verder wordt opgepakt.”

200 miljoen
Van Gelder en zijn collega’s willen meerdere middelen ontwikkelen waar weinig belangstelling voor is in de huidige industrie. De commerciële bedrijven hebben volgens hem bijvoorbeeld minder interesse in antibiotica en medicijnen voor zeldzame ziektes. “De farmaceutische industrie wil grote winsten boeken”, zegt Van Gelder. “Dat maakt de noodzaak voor deze middelen niet minder groot.” Daarom dienen de kennisinstellingen nu een voorstel in bij het kabinet, dat de komende 5 jaar 20 miljard euro uittrekt voor investeringen die bijdragen aan economische groei. Dit geld komt uit het Nationaal Groeifonds, dat bedoeld is voor eenmalige, publieke investeringen met een omvang van minimaal 30 miljoen.

Bijna twee jaar geleden stelde het LUMC zelf al een ‘strategisch fonds’ beschikbaar, maar dat blijkt geen onuitputtelijke bron te zijn. Het ziekenhuis wil ook blijven investeren in geneesmiddelontwikkeling, maar 200 miljoen? “Geneesmiddelontwikkeling is een kostbare tak van sport.” Daarom is de steun van de overheid volgens Van Gelder hard nodig. “200 miljoen euro, dat is geen bedrag dat je als ziekenhuis kunt investeren in onderzoek, waarvan onzeker is of het uiteindelijk tot één of meer geregistreerde geneesmiddelen gaat leiden.”

Goedkopere medicijnen
Met de subsidie van de Rijksoverheid willen de Leidse onderzoekers zorgen voor personeel en ruimtes waar de middelen onderzocht en geproduceerd kunnen worden. “Een petrischaaltje is nog te betalen,” zegt Van Gelder, “maar proefdieronderzoek wordt al duurder en onderzoek met mensen is nog veel kostbaarder.” Over de kritiek op dierproeven reageert Van Gelder dat hij dit tot een minimum wil beperken. “Waar een proefdier niet absoluut noodzakelijk is, wordt het niet gebruikt.”

De medicijnen moeten ook goedkoper worden dan bij de farmaceutische industrie. “We willen zoveel mogelijk kennis en expertise binnen de academie opbouwen, zonder dat hier meteen de farmaceutische industrie bij komt kijken. We werken samen met bedrijven, maar blijven zelf aan het roer staan.” Door zoveel mogelijk onderzoek zelf te doen, hoopt van Gelder op goedkopere geneesmiddelen. “Misschien met een klein beetje winst, dat we weer kunnen gebruiken om nieuwe geneesmiddelen te ontwikkelen.”

Economie Leiden Maatschappij


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×