(Foto: Gemeente Leiden).

Arrestatie bij controle horecabedrijven

Bij verschillende horecabedrijven in Leiden zijn afgelopen donderdag controles uitgevoerd. De locaties zijn gecontroleerd op naleving van vergunningen en diverse wet- en regelgeving waaraan de ondernemers zich dienen te houden. Tijdens een van de controles vond een arrestatie plaats.

De ondernemer werkte niet mee en stelde zich agressief op tegenover de aanwezige overheidsfunctionarissen. Agressie wordt niet getolereerd en is dan ook een reden om tot arrestatie over te gaan. Ook controleerde de politie verschillende maaltijdbezorgers. Een bezorger bleek niet in het bezit van een rijbewijs.

De brandweer constateerde dat bij diverse ondernemingen rookmelders en blusmiddelen ontbreken of niet in orde zijn. Dit wordt door de brandweer gemeld bij de gemeente. De ondernemers zijn geadviseerd over de te nemen actie. Bij verschillende ondernemers constateerde de Omgevingsdienst milieuovertredingen zoals de afwezigheid van een vetput of een vetput die niet in orde was. De desbetreffende ondernemers ontvangen een waarschuwingsbrief.

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft verschillende overtredingen geconstateerd op het gebied van hygiëne, het op een onjuiste manier omgaan met voedsel en het niet kunnen aangeven welke allergenen er in onverpakt voedsel zitten. Ook noteerde de autoriteit een overtreding van het rookverbod. Daarvoor maakt de NVWA schriftelijke waarschuwingen en in enkele gevallen een boeterapport op. Ook werd bij één ondernemer een zogeheten lijmplank voor het vangen van muizen aangetroffen. Zo’n lijmplank is verboden. De NVWA maakt hiervoor proces-verbaal op.

Op orde
De diensten constateerden dat de ondernemers voor het overgrote deel hun zaken op orde hebben. Tijdens de controles werden passanten ter plaatse met een informatiebord op de hoogte gebracht van de achtergrond van de controles.

112 Sleutelstad Leiden Maatschappij


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×