Rondom het Diamantplein zijn er nu al weinig parkeerplekken volgens de bewoners. (Foto: Robbert Beurse).

Bewoners Hoge Mors ontevreden over inspraak

Bewoners in de Hoge Mors zijn niet of veel te laat betrokken bij de veranderingen in hun wijk. De komende jaren gaat de Hoge Mors namelijk op de schop en wijkbewoners mochten meedenken over de plannen en ideeën aandragen. Het informeren van deze mensen hierover is echter niet goed gegaan. Veel bewoners zijn niet of pas te laat geïnformeerd over informatieavonden en enquêtes aangaande het project.

Het participatietraject is bedoeld om bewoners in staat te stellen te reageren op de plannen van de gemeente. Maar volgens raadslid Maarten Kersten van Partij Sleutelstad is de informatieverstrekking van de gemeente aan de bewoners van de Hoge Mors fout gelopen.

Flyer
Meerdere bewoners hebben geen flyer ontvangen met informatie over de bijeenkomsten en enquêtes. Hierdoor hebben zij niet de mogelijkheid gehad zich in te lezen of te reageren op het project. Raadslid Maarten Kersten (Partij Sleutelstad) vraagt zich daarom af hoe dit heeft kunnen gebeuren. “Gaat het hier om een omissie of om een bewuste keuze?” De fractievoorzitter hoopt daarom dat de inspraaktermijn wordt verlengd.

Toen er op 5 juli een nieuwe bewonersbijeenkomst werd georganiseerd, kregen bewoners wederom pas laat de uitnodiging. “De uitnodigingen zijn op 2 juli verstuurd en deze zijn wederom niet door iedereen ontvangen”, aldus Kersten. Tevens werkte de aanmeldlink niet. “Hoe heeft dit zo mis kunnen gaan?”

Parkeerplaatsen
Als de voorgestelde plannen van de gemeente doorgang vinden, betekent dit dat er minder parkeerplaatsen zijn in de Hoge Mors. Meerdere lengtevakken vervangen de huidige steekvakken in de buurt. Hierdoor zijn er uiteindelijk minder mogelijkheden om te parkeren. De informatieflyer gaat echter over het vervangen van de riolering, de bestrating en het groen in de wijk. Pas bij het openen van het schetsontwerp op de pagina van Doe Mee lezen geïnteresseerden over de parkeerplekken. De vele reacties op deze pagina geven wel aan hoe belangrijk onderwerp dit is voor de wijkbewoners.

“Waarom is het aspect parkeren weggelaten op de flyers en de hoofdpagina op Doe Mee Leiden?”, vraagt Kersten zich af. “De radicale reductie van het aantal parkeerplaatsen heeft tot veel onrust geleid. De meeste inwoners van de Mors zitten hier helemaal niet op te wachten.” Rondom het Diamantplein is er veel vraag naar parkeerplekken door het winkelende publiek. Momenteel staan er vaak al auto’s half op de stoep geparkeerd.

Advertentie

Leiden Maatschappij


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×