De Tjalmaweg van Leiden naar Katwijk. (Foto: Provincie Zuid-Holland)

Hoeveelheid giftige stoffen in N206 net onder wettelijke grens

Op twee plaatsen in de N206, de Ir. G. Tjalmaweg, is een overschrijding van de toegestane hoeveelheid van de giftige stof antimoon gemeten. Dit blijkt, aldus mediapartner Omroep West, uit het onafhankelijk onderzoek dat de gemeente Katwijk heeft laten uitvoeren. Omdat de overschrijdingen na toepassing van een ‘correctiefactor’ onder de wettelijke grens komen, zal er door de gemeente en provincie niet handhavend worden opgetreden en mag bouwer Boskalis de vervuilde grond blijven gebruiken.

Het onderzoek vond plaats nadat bewoners onder meer batterijen aantroffen in de grond die wordt gebruikt voor de werkzaamheden aan de N206 tussen Leiden en Katwijk. Bouwer Boskalis maakt voor de aanleg van de weg gebruik van de bouwstof Beaumix. Dit is restafval waar plastic en metalen uit zijn gehaald. Toch kunnen er kleine stukjes batterij achterblijven.

Bewoners trokken bij de gemeente aan de bel nadat zij diverse zware metalen in de bouwgrond hadden gevonden. De gemeente liet in december al weten dat de bouwgrond aan de wettelijke vereisten voldeed, maar stemde toch in met het extra onderzoek om de zorgen onder de bewoners weg te nemen.

Extra aandacht voor verdachte plekken
Onderzoeksbureau Antea onderzocht de gebruikte grond op twaalf plekken langs de Tjalmaweg, zoals de N206 heet. Hierbij was extra aandacht voor ‘verdachte’ plekken waar veel metalen werden waargenomen. Volgens de onderzoekers zitten er in twee monsters te veel antimoon. Dit is de giftige stof die onder meer in batterijen zit. Volgens de onderzoekers kunnen er kleine afwijkingen in de metingen voorkomen en wordt er net als bij snelheidscontroles gebruikgemaakt van een correctiefactor. Na toepassing van de correctiefactor vallen de waarden binnen de norm en is er voor de gemeente geen reden om het gebruik te verbieden.

Bouwer Boskalis kan door de uitkomst van het onderzoek doorgaan met de werkzaamheden aan de provinciale weg. De gemeente Katwijk heeft de provincie Zuid-Holland, de opdrachtgever van de werkzaamheden, wel gevraagd om op de twee plekken waar de verhoogde hoeveelheid antimoon is gevonden extra maatregelen te nemen. Hierover is nog geen beslissing genomen.

Tweede lading Beaumix

De gemeente Katwijk zou het liefst zien dat Boskalis geen gebruik meer maakt van Beaumix. Dit omdat de werkzaamheden na de zomer verdergaan en er dan een tweede lading van de bouwgrond gebruikt moet worden. De gemeente kan dit echter niet eisen, omdat het Beaumix van Boskalis aan de wettelijke voorschriften voldoet.

In de Tweede Kamer wordt naar aanleiding van de bouw van de N206 ook over het gebruik van Beaumix gesproken. Dit omdat er voor diverse metalen in de bouwgrond geen grenswaarden zijn vastgesteld. Hierdoor kunnen deze stoffen onbeperkt worden gebruikt, zonder dat duidelijk is wat op de lange termijn de gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid zijn. De gemeente Katwijk wil dat de normen worden verscherpt om de nadelige risico’s zo veel mogelijk te beperken.

Niet de bedoeling
Staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur) vertelde vorige maand in het programma de Hofbar dat er te veel batterijresten in de grond zitten bij Katwijk. ‘En dat is niet de bedoeling. Er is een bepaalde mix gebruikt voor de weg en daar zitten blijkbaar batterijresten in. Er is een mix die je mag gebruiken en daar blijkt nog geen norm voor te zijn. Daar komen we nu achter. Er zitten in Katwijk meer batterijresten in dat je eigenlijk zou willen. Er zijn afspraken dat ze aan bepaalde kwaliteitseisen moeten voldoen, maar nu zien we deze batterijresten in de grond zitten. En daar is geen norm voor. Dus die moet er komen.’

De provincie Zuid-Holland is niet van plan om de werkzaamheden aan de N206 op te schorten zolang er geen norm is voor de batterijresten in de Beaumix. “De grond voldoet aan de wettelijke eisen en daardoor is er voor ons geen reden om de werkzaamheden stil te leggen”, zo laat een woordvoerder in een reactie op het rapport weten. “We hebben een contract met de bouwer afgesproken en dat moeten we respecteren.”

Vragenuur voor bewoners
Hoewel uit het rapport blijkt dat Boskalis zich aan de wettelijke regels houdt, organiseert de gemeente Katwijk woensdag een vragenuur voor de bewoners. Hier kunnen mensen vragen stellen aan deskundigen en de gemeente in de hoop dat de zorgen over Beaumix op deze manier verder weggenomen kunnen worden.

Duurzaamheid Economie Leiden Maatschappij Politiek omroepwest


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×