Deze raadsperiode kwamen de gemeenteraden één keer bij elkaar in Voorschoten, voor een 'hernieuwde kennismaking'. (Foto: Chris de Waard)

VVD en CDA in regiogemeenten resoluut: 'geen fusie'

De afdelingen van de VVD en het CDA hebben beiden afwijzend gereageerd op de wens van de gemeenteraad van Leiden om toe te werken naar een bestuurlijke eenheid in de Leidse regio. De partijen in de regiogemeenten lezen het als een oproep tot fusie. “Dat is niet aan de orde”, laat het CDA weten.

Zo’n twee weken geleden sprak een meerderheid van de Leidse gemeenteraad in een regionaal visiedocument de wens uit tot een ‘bestuurlijke eenheid’ in de regio. “Gezien de gezamenlijke uitdagingen is een hechte samenwerking in de Leidse regio nodig”, stond te lezen in de oproep.

Meerdere partijen, waaronder de VVD en het CDA, lazen dat als een opmaat naar fusie en dat zorgde voor veel irritatie. De VVD in Oegstgeest zei ‘excuses passend te vinden’. Met enig cynisme reageerde de VVD uit Zoeterwoude met de woorden: “Leiden toont ‘wederom’ haar ware aard.”

Merken
Vanuit Leiderdorp, Oegstgeest, Zoeterwoude en Voorschoten komt het CDA met een gezamenlijke verklaring. “Het is goed nieuws dat de Leidse raad instemt met meer samenwerking. Dat is hard nodig, maar dat is niet bedoeld om te komen tot een fusie.”

Ondertussen is de gemeente Leiderdorp bezig met een bevolkingsonderzoek over regionale samenwerking. Op verschillende thema’s vragen ze wat de bewoners vinden van de samenwerking en wat ze daarvan merken.

Paniekzaaierij
In de Voorschotense gemeenteraad blijft regionale samenwerking onderwerp van gesprek tijdens de jaarlijkse algemene beschouwingen. “We willen geen buitenwijk van Leiden worden en we willen niet dat er in Voorschoten straks ook overal betaald parkeren is”, zegt CDA-fractievoorzitter Rene Zoetemelk. Coalitiepartij D66 wil fusie niet uitsluiten. “Ik ga niet mee in de paniekzaaierij van het CDA”, zegt fractievoorzitter Adriaan Andringa.

Uit onderzoek van Sleutelstad bleek eerder al dat er vanuit de regiogemeenten veel weerstand is op fusie. Vanuit Leiden denken de meeste politieke partijen echter dat fusie op termijn onvermijdelijk is.

Oud zeer
De discussie over samenwerking en fusie in de Leidse regio speelt al decennia. In 2015 werd een laatste serieuze poging ondernomen onder leiding van Elco Brinkman om alle gemeenten op een lijn te krijgen. Maar dat mislukte. Wel werd afgesproken om op thema’s samen te werken. Vier jaar later zochten de politici elkaar weer op, maar ook bij de nieuw verkozen gemeenteraden bleek nog veel oud zeer aanwezig. Tot een vervolgbijeenkomst kwam het daardoor niet.

Politiek Regio


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×