Het Tweelinghuis waar het Servicepunt 71 in huist. (Foto: Sleutelstad).

Servicepunt 71 opgeheven: buurgemeenten gaan diensten inkopen bij Leiden

Servicepunt 71, de uitvoeringsorganisatie van Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest en Zoeterwoude, wordt opgeheven. De organisatie wordt ondergebracht bij Leiden en de buurgemeenten gaan vervolgens bij Leiden de diensten inkopen die ze nodig hebben. Dat hebben burgemeester en wethouders van de vier gemeenten besloten. Met de wijziging gaan geen banen verloren.

Of hun gemeenteraden het daarmee eens zijn is afwachten. Zij krijgen in september gelegenheid om hun wensen en bedenkingen mee te geven op het voorgenomen principebesluit van de colleges van burgemeester en wethouders. Met name in Oegstgeest toonde de raad zich eerder kritisch. Daar meenden raadsleden dat het de opmaat naar een fusie is.

Dat neemt niet weg dat er ook in Oegstgeest al tijden kritisch wordt gekeken naar Servicepunt71. In de eerste paar jaar van de samenwerking leverde het nog een miljoenenbesparing op maar de laatste jaren lopen de kosten op en neemt de kwaliteit af. Mede omdat de gemeentelijke taken steeds ingewikkelder worden en de aard en het tempo van de behoeften van de gemeenten uiteenlopen.

Inkopen in plaats van overleggen
Door de taken onder te brengen bij Leiden willen de bestuurders het tij te keren. Voortaan kunnen de buurgemeenten Oegstgeest, Leiderdorp en Zoeterwoude afzonderlijk kiezen welke diensten zij wel of niet wil inkopen bij Leiden.

Voor de gemeente Leiden biedt deze samenwerkingsvorm het voordeel dat zij haar eigen, vaak hogere, tempo kan aanhouden in haar ambities. Voor de gemeenten Leiderdorp, Oegstgeest en Zoeterwoude betekent het dat zij meer invloed kunnen hebben op de kosten en dat zij op een aantal terreinen meer flexibiliteit en keuzevrijheid krijgen. Er hoeft in de toekomst namelijk minder overlegd te worden, wat betekent dat er gemakkelijker tot actie over gegaan kan worden. Dat maakt, denken de bestuurders, de samenwerking eenvoudiger en beter.

De afgelopen maanden is onderzocht hoe de nieuwe organisatie er uit moet komen te zien en of het wel echt een oplossing biedt voor de problemen waar Servicepunt71 mee kampt. Daan Binnendijk, voorzitter van het bestuur van Servicepunt71 heeft daar vertrouwen in. Hij denkt dat de aansturing eenvoudiger wordt ende bedrijfsvoering beter gaat aansluiten op de gemeentelijke processen. Daarmee komt de focus volgens hem weer op waar het echt om draait: de inhoud.

Leiden Leiderdorp Oegstgeest Politiek Zoeterwoude


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×