Het kantoor van Servicepunt71 aan de Tweelingstraat in Leiden. (Foto: Chris de Waard).

Oegstgeest trapt op de rem: ‘Opheffen Servicepunt71 is opmaat naar fusie’

Dat de ambtelijke samenwerking in Servicepunt71 al jaren stroef verloopt, hadden ze in Oegstgeest al wel door. Maar dat er nu wordt voorgesteld om alle taken dan maar bij grote broer Leiden onder te brengen, is veel lokale politici in het verkeerde keelgat geschoten. “Voor welk probleem is dit eigenlijk een oplossing?”, vragen raadsleden van links tot rechts zich af.

Donderdagavond vergaderde de raadscommissie Regio ruim twee uur over de ambtelijke samenwerking tussen Leiden, Leiderdorp, Zoeterwoude en Oegstgeest. In het debat werd de inhoud van het voorstel steevast losgekoppeld van de manier waarop het bestuur van Servicepunt71 (SP71) tot dat voorstel is gekomen. Maar beide onderdelen konden rekenen op forse kritiek.

“Het had van leiderschap getuigd als de gemeenteraad de afgelopen tijd op de hoogte was gehouden over deze herbezinning op SP71”, stak CDA-raadslid Tobias van der Hoeven van wal. Hij vraagt zich af wat er de afgelopen tijd gebeurd is en of een gesprek over het besluit van het SP71-bestuur, dat zichzelf met dit voorstel in feite opheft, nog wel zin heeft. “Als gemeenteraad zijn we in een onbegrijpelijk bestuurlijk proces beland.”

Nieuw spelplan
Het CDA snapt niet dat de gevoeligheid van dit dossier niet eerder is ingezien. Voor veel raadsleden voelt het onderbrengen van de primaire taken van de gemeente bij Leiden namelijk als een opmaat naar fusie. Hoewel VVD-wethouder Matthijs Huizing dat stellig ontkende, is het zijn partijgenoot Sven Spaargaren die daar het felst van overtuigd lijkt. “Leiden bepaalt straks de inhoud van de dienstverlening en wie de ambtenaren zijn. Dit is een opmaat naar fusie, ik kan er niets anders van maken.”

Over de inhoud van het voorstel kwamen tal van vragen naar boven. “Hoeveel heeft de gemeenteraad straks nog te zeggen over kwaliteit en kosten?”, wilde Hart voor Oegstgeest bijvoorbeeld weten. “Hebben we hier eigenlijk niet te maken met een bestuurlijk waterhoofd dat we moeten verkleinen?”, vroeg Lokaal Oegstgeest zich af. En het CDA wilde van de wethouder weten wat er de afgelopen jaren al is gebeurd om problemen bij het Servicepunt op te lossen.

Als het wisselen van spelers niet helpt, moet je soms voor een ander spelplan kiezen waarbij één persoon bepaalt welke kant de neuzen op staan

Antwoorden van wethouder Huizing, die zelf ook in het bestuur van SP71 zit, waren er ook. “Samenwerken betekent per definitie dat je wat autonomie inlevert. Als we straks klant van Leiden worden, ontstaat er wellicht meer flexibiliteit in wat we wel en niet willen afnemen.” Hij constateerde ook dat er de afgelopen jaren heel wat wisselingen zijn geweest in het management, maar dat dat niet tot verbetering van de samenwerking heeft geleid. “Als het wisselen van spelers niet helpt, moet je soms voor een ander spelplan kiezen waarbij één persoon bepaalt welke kant de neuzen op staan.”

Stinkend hun best
Een breed gedragen oproep om Voorschoten, die op dit moment afscheid neemt van de ambtelijke samenwerking met Wassenaar, vanaf nu bij de gesprekken te betrekken, werd overgenomen door Huizing. Dat kaart hij binnenkort aan in het bestuur van SP71. Ook gaat de wethouder aan zijn eigen gemeenteraad beter uitleggen waarom de taken volgens hem het beste kunnen worden overgedragen aan Leiden: “Ik vind uw vragen zeer terecht en zal werken aan een betere onderbouwing.”

De afgelopen weken leek het er overigens even op dat de wens van Oegstgeest om ook nog naar andere opties te kijken, tevergeefs was. Maar door de uitgebreide discussie in Oegstgeest, zijn nu ook de andere drie gemeenteraden wakker geworden. Zowel in Leiderdorp, Zoeterwoude als Leiden is het voorstel voor de aankomende periode op de agenda geplaatst. “Dat geeft mij wat meer tijd om met nadere informatie te komen”, aldus Huizing.

Aan het eind van een ruim twee uur durende bespreking was het commissielid van Progressief Oegstgeest Steyn Burger die het algemene gevoel samenvatte. “Oegstgeest moet worden overtuigd, want het is duidelijk dat we dat nog niet zijn.” De gemeenteraad vindt SP71 alles behalve waardeloos en daarnaast: elke samenwerking heeft wel eens last van problemen. Die los je niet op met een reorganisatie. Lokaal Oegstgeest waarschuwde daarom voor de invloed van het politieke gekonkel op de mensen die voor SP71 werken. “Zij moeten ook maar roeien met de riemen die ze hebben en doen stinkend hard hun best.”

Oegstgeest Regio Toekomst Servicepunt71


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×