De locatie van de voormalige siertteeltkweker, met op de achtergrond het boerenbedrijf. (Foto's: Chris de Waard).

Palingkwekerij welkom in Oegstgeest, maar de rokerij (nog) niet

Palingkwekerij Boschypaling mag zich vestigen aan de Vinkeweg in Oegstgeest. Dat heeft de Raad van State besloten in een al jarenlang voortslepend conflict tussen de palingkwekerij en de naastgelegen boerderij. De rokerij die ook in de plannen staat, past echter niet binnen de regels, vindt de rechter, die de gemeenteraad daarom met huiswerk het zomerreces in heeft gestuurd.

De plannen voor een palingkwekerij op de grond van een voormalige sierteeltbedrijf zijn inmiddels al vijf jaar oud. In een eerste versie van de plannen zou de kwekerij van de Katwijkse palingkweker Marco van den Bosch op ruime afstand van de naastgelegen boerderij van Peter Brussee komen, maar die afstand werd later verkleind tot iets meer dan vijftig meter. Dat is te dichtbij, vindt Brussee, die daardoor problemen verwacht als hij zijn bedrijf in de toekomst wil vergroten. Een inperking van de mogelijkheden maakt zijn bedrijf minder waard.

Tot een compromis kwam het, ondanks meerdere pogingen en verzoeken van de gemeenteraad, echter maar niet. Begin 2019 besloot de gemeenteraad daarom om een nieuw bestemmingsplan vast te stellen, waarin de nieuwe palingkwekerij, -rokerij en een winkeltje met terras worden toegestaan. Brussee zag daarna geen andere optie dan een procedure bij de Raad van State, waarin hij onder meer betoogde dat paling kweken niet onder ’telen’ valt – zoals op de locatie verplicht is – en dat de geplande winkel bij de kwekerij voor verkeersoverlast gaat zorgen.

Van A tot Z
De hoogste bestuursrechter veegt het grootste gedeelte van die bezwaren nu in een tussenuitspraak echter van tafel. Dat er bij de palingkwekerij een winkel komt, was bijvoorbeeld al veel langer toegestaan op de grond van het voormalige sierteeltbedrijf. Ook is er op eigen terrein ruim voldoende parkeergelegenheid voor bezoekers van de winkel, waardoor ook dat bezwaar de palingkwekerij niet blokkeert. Dat paling kweken wel degelijk onder ’telen’ valt, beslist de rechter na raadpleging van de Dikke Van Dale. Daarin staat dat ‘kweken’ onder het begrip ’telen’ valt.

De rechter ziet geen belemmeringen voor de vestiging van de kwekerij op de Vinkeweg 73. Toch betekent dat nog niet dat Marco van den Bosch nu meteen aan de slag gaat. Het roken van paling valt namelijk niet onder het ’telen’ van paling, vindt de rechter, waardoor Van den Bosch de palingrokerij niet op het terrein mag bouwen. “We willen mensen van A tot Z kunnen laten zien wat er gebeurt met de paling”, legt de kweker zijn toekomstdroom in een reactie op de uitspraak uit. “We wachten dus totdat we ook kunnen roken naast de kwekerij.”

Geuronderzoeken
De Raad van State heeft de gemeente Oegstgeest nu opgedragen om het bestemmingsplan aan te passen, omdat een palingrokerij op dit moment nog teveel onzekerheden met zich mee zou brengen voor de buren. De gemeenteraad heeft daarom tot uiterlijk 22 september om een nieuw besluit te nemen, waarin expliciet wordt vastgelegd dat de gemeente de rokerij wil toestaan en aan welke voorwaarden die dan moet voldoen. De onderliggende geuronderzoeken die eerder al werden gedaan, voldoen wel, vindt de rechter, dus de aanpassingen zouden snel geregeld kunnen zijn.

Hoewel de uitspraak voor Van den Bosch grotendeels goed nieuws bevat, zijn droom komt ermee binnen handbereik, toont hij zich in zijn reactie vooral afwachtend. “Ik reken qua tijd helemaal nergens meer op. Dit proces duurt al vijf jaar.” Ondertussen heeft hij in Katwijk een groothandel geopend. “Ik heb er vertrouwen in dat we groen licht krijgen als de gemeente het bestemmingsplan heeft aangepast, maar we nemen er de tijd voor.” Van den Bosch vestigt zich pas in Oegstgeest als alle procedures zijn afgerond.

Onaangenaam verrast
Ook Brussee heeft de uitspraak van de rechter gelezen. “Het is duidelijk dat de kwekerij er komt, dat is dan maar zo”, zegt hij aan de telefoon. “We waren ook niet tegen de kwekerij maar het was beter geweest als die verder van ons bedrijf, op de oude plek van de sierteelt was gekomen.” Het traject heeft hem naar eigen zeggen tot nu toe 20.000 euro gekost, maar, zo zegt hij: “Ik had geen andere keuze omdat het gaat over de toekomstmogelijkheden van mijn bedrijf.” Als particulier is hij vooral onaangenaam verrast dat er plannen zijn voor horeca. “We wonen hier heel vrij, dan verwacht je dat niet opeens naast je deur.”

Wanneer de rechter een definitieve uitspraak doet over de palingrokerij hangt af van de reactietijd van de gemeente Oegstgeest. Brussee zal de aanpassingen in het plan nauwkeurig bestuderen. “Ons doel is dat zo concreet mogelijk mogelijk wordt vastgelegd wat er wel en niet mogelijk wordt, zodat we zekerheid krijgen. Afhankelijk van wat er vastgelegd wordt, zullen we nog proberen de rokerij en horeca te beperken.”

  • De kassen van de voormalige kwekerij zullen worden gesloopt
    De kassen van de voormalige kwekerij zullen worden gesloopt
  • De nieuwe bebouwing komt op een open gedeelte naast de huidige kassen
    De nieuwe bebouwing komt op een open gedeelte naast de huidige kassen
Advertentie

Oegstgeest Politiek Palingkwekerij Oegstgeest


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×