Twee weken geleden werd in de hal van het gemeentehuis nog gewerkt aan een compromis over de palingkwekerij in Oegstgeest maar dat is niet gelukt. (Foto: IJsbrand Terpstra).

Raad van State gaat laatste oordeel vellen over palingkwekerij Oegstgeest

Het is niet gelukt om een compromis te bereiken over de locatie van een palingkwekerij aan de Vinkeweg in Oegstgeest. De gemeenteraad van Oegstgeest heeft donderdagavond daarom na ruim drie jaar besloten dat die kwekerij er mag komen en dat het naastgelegen boerenbedrijf aan het kortste eind trekt. Boer Peter Brussee laat het daar niet bij zitten en daagt de gemeente Oegstgeest voor de Raad van State. Die zal uit moeten maken of met ieders belang voldoende rekening is gehouden en of de palingkwekerij er daadwerkelijk mag komen.

Op aangeven van de gemeenteraad spraken de palingkweker en het naburige boerenbedrijf de afgelopen weken nogmaals over een compromis waarin de twee bedrijven aan de Vinkeweg niet te dicht op elkaar komen te staan en ze ook in de toekomst niet in elkaars vaarwater komen. “We hadden overeenstemming over de locatie en ik meende overeenstemming over de voorwaarden”, zegt agrariër Peter Brussee, die uiteindelijk concludeerde dat het toch niet was gelukt. “De prijs voor een stuk grond paste niet bij de voorwaarden die daarbij horen.”


IJsbrand Terpstra in gesprek met boer Peter Brussee over zijn gang naar de Raad van State

Economische schade
Eerder kondigde Brussee al aan dat hij naar de Raad van State zou stappen op het moment dat het bestemmingsplan van zijn buren gewijzigd zou worden om de palingkwekerij en -rokerij mogelijk te maken. “Ik moet wel. Ten eerste voor mijn woongenot en ten tweede voor de uitbreiding van mijn bedrijf. Dat is niet meteen actueel, maar in de toekomst vallen wij in elkaars cirkel waardoor we bij elke verandering aan het bedrijf met elkaar te maken zullen hebben.” Het boerenbedrijf van Brussee zou daardoor naar eigen zeggen een half miljoen euro economische schade oplopen.


IJsbrand Terpstra in gesprek met wethouder Matthijs Huizing over de procedure bij de Raad van State

Niet meer bewegen
Voor de gemeenteraad was de dreigende gang naar de Raad van State, waarin Brussee tegenover de gemeente zal staan, geen reden om nog een laatste kans te geven aan het compromis. “De raad heeft geconstateerd dat zo’n compromis niet meer mogelijk is. Eén partij (palingkweker Marco van den Bosch, red.) heeft heel duidelijk aangegeven dat hij niet meer gaat bewegen, en dan ben je klaar”, aldus wethouder Matthijs Huizing (Ruimtelijke Ordening). Hij beaamt dat een procedure bij de hoogste bestuursrechter niet gewenst is, maar zag geen andere oplossing. “Als een partij dan naar de Raad van State gaat, dan is dat maar zo.”


IJsbrand Terpstra in gesprek met fractievoorzitter van Lokaal Oegstgeest Eelke van den Ouweelen over de procedure bij de Raad van State

‘Geen palingrokerij binnen een jaar’
Eelke van den Ouweelen (Lokaal Oegstgeest) probeerde zijn mede-raadsleden er nog van te overtuigen de twee partijen nog één keer met elkaar om tafel te zetten. “Het enige wat nog was blijven liggen was de prijs van een stuk grond en de voorwaarden daarover. Ik denk dat partijen daar hadden kunnen en moeten komen.” Van den Ouweelen stelde voor om het besluit uit te stellen tot in de raadsvergadering van april, om het compromis nog één kans te geven. “Dan stel je het één maand uit, terwijl er met de komende procedure nog geen palingrokerij staat binnen een jaar”, zei hij namens zijn oppositiepartij.

Oordeel
In de procedure van Brussee tegen de gemeente Oegstgeest zal de Raad van State gaan beoordelen of in de besluitvorming met ieders belang voldoende rekening is gehouden. Daarbij zal onder andere worden gekeken naar de afstand tussen de twee bedrijven, of de bedrijfsactiviteiten van Brussee daardoor gevaar lopen en of de gemeenteraad van Oegstgeest het bestemmingsplan op basis van de juiste uitgangspunten heeft goedgekeurd. Het oordeel van de Raad van State zal uiteindelijk bepalen over palingkweker Marco van den Bosch zijn bedrijf na een jarenlange procedure alsnog kan openen.

Oegstgeest Politiek Palingkwekerij Oegstgeest


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×