In de hal van het gemeentehuis gingen de verschillende partijen tijdens de commissievergadering op zoek een mogelijke oplossing. (Foto: IJsbrand Terpstra).

Palingkwekerij houdt gemoederen Oegstgeest flink bezig

Al ruim drie jaar wacht Marco van den Bosch op uitsluitsel over zijn plannen voor een palingkwekerij en -rokerij aan de Vinkeweg in Oegstgeest. De buurman van het stuk aangekochte land langs de A44 maakt namelijk bezwaar tegen de plannen en vreest economische schade, terwijl de provincie een mogelijke oplossing blokkeert. Aanstaande donderdag buigt de gemeenteraad zich opnieuw over de aanvraag tot wijziging van het bestemmingsplan, maar een lange bezwaarprocedure tot aan de Raad van State lijkt onontkoombaar.

Palingkweker Marco van den Bosch kocht in 2015 een stuk grond aan de Vinkeweg 73 in Oegstgeest, waar tot dan toe gewassen werden verbouwd in een aantal kassen. Omdat paling kweken en roken niet onder de bestemming ‘agrarisch’ valt, waar het stuk grond volgens het bestemmingsplan voor is bedoeld, vroeg Van den Bosch vrij snel daarna een wijziging van het bestemmingsplan aan. Dat werd in 2017 voor het eerst in de Oegstgeester gemeenteraad besproken.


Palingkweker Marco van den Bosch en melkveehouder Peter Brussee over de jarenlange strijd over de bestemming van het stuk land aan de Vinkeweg 73

De buurman van het stuk grond, boer Peter Brussee, is echter bang dat zijn woongenot wordt beperkt door geuroverlast van het roken en dat zijn bedrijf economische schade oploopt doordat het kwekerij te dicht op zijn boerderij komt te staan. De afstand tussen zijn melkveehouderij en ‘nieuwe stedelijke activiteit’ moet namelijk minimaal 100 meter zijn en dat wordt in de plannen niet gehaald. Daarom maakte Brussee bezwaar en koos de gemeenteraad ervoor om op zoek te gaan naar een werkbare oplossing

Provincie
De meest logische variant, dat de kwekerij op een ander deel van het aangekochte stuk land zou worden geplaatst, verder weg van de boerderij van Brussee, werd echter geblokkeerd door de provincie Zuid-Holland. Die ziet het liefst dat bebouwing in de open natuur zo dicht mogelijk naast elkaar staat, zodat het landschap niet teveel ‘vervuild’ raakt. Of zoals wethouder Matthijs Huizing (Ruimtelijke Ordening) het zegt: “Deze verplaatsing ten opzichte van het originele plan past niet in de ruimtelijke plannen van de provincie.”


IJsbrand Terpstra in gesprek met wethouder Matthijs Huizing over het dossier ‘Vinkeweg 73’

Bestuursrechter
Daarmee zijn Van den Bosch en Brussee weer terug bij af en is het aanstaande donderdag alsnog aan de Oegstgeester gemeenteraad om een oordeel te vellen. Huizing adviseert de gemeenteraadsleden om dan in te stemmen met het voorliggende bestemmingsplan, omdat alle betrokkenen dan in ieder geval duidelijkheid hebben en de volgende (juridische) stappen kunnen worden worden. Een gang naar de bestuursrechter lijkt vervolgens namelijk nog de enige optie om de komst van de kwekerij tegen te houden. Brussee: “Dat ga ik dan ook doen, al was het maar puur voor onze eigen gemoedsrust, want dit komt naar ons toe, hier hebben wij niet om gevraagd.”


IJsbrand Terpstra in gesprek met fractievoorzitter van Lokaal Oegstgeest Eelke van den Ouweelen

Zwethof
Eelke van den Ouweelen (Lokaal Oegstgeest) opperde tijdens de commissievergadering op 14 maart nog wel een andere oplossing: tegen het besluit van de provincie ingaan. Hij verwees daarbij naar de Zoeterwoudse Zwethof, waarin de gemeente zich tegen de provincie keerde en daarin uiteindelijk gelijk kreeg. Die weg ziet Huizing echter niet zitten. Hij benadrukt dat de provincie meermaals heeft aangegeven dat er geen bewegingsruimte is en dat hij liever in gesprek blijft met de provincie dan elkaar bij de rechter tegen te komen. “Choose your battles. Dit is voor de betrokken ondernemers heel belangrijk maar geen dossier om de regels aan onze laars te lappen.”

Advertentie

Oegstgeest Politiek Palingkwekerij Oegstgeest


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×