(Foto's: Chris de Waard).

Gemeente bindt strijd aan met illegale boomhutten

Voor de derde keer in enkele maanden tijd is is in Leiden ophef ontstaan over boomhutten. Begin april verwijderde de gemeente een boomhut in de Fagelstraat. In juni maakten bewoners van de Morskade zich boos op de gemeente toen die eiste dat een daar gebouwde boomhut verwijderd zou worden, en nu dreigt de gemeente met het weghalen van een boomhut op een stukje verscholen land naast de jachthaven in de Merenwijk.

In april verwijderde de gemeente een boomhut in de Fagelstraat. Deze was gebouwd op een hoogte van meer dan 1,5 meter en dat vindt de gemeente Leiden te gevaarlijk.

Bij de boomhut is een bord geplaatst met de mededeling dat de makers hun boomhut moeten weghalen. Gebeurt dat niet, dat doet de gemeente dat zelf. “Dit doen wij omdat de (boom)hut voor beschadigingen aan het groen zorgt. “Dat is niet toegestaan volgens de Leidse Algemene Plaatselijke Verordening”, meldt een woordvoerder na vragen van Sleutelstad over de kwestie. De makers krijgen van de gemeente tot woensdag de tijd om eventuele waardevolle spullen weg te halen.

Artikel 2:45 Betreden van plantsoenen en dergelijke

1.Het is verboden zonder ontheffing van het college zich te bevinden in of op bij de gemeente in onderhoud zijnde parken, wandelplaatsen, plantsoenen, groenstroken, grasperken of buiten de daarin gelegen wegen of paden.

2.Het verbod is niet van toepassing voor zover in opdracht van een bestuursorgaan of openbaar lichaam werkzaamheden worden verricht.

3.Het is verboden:

a.
in de plantsoenen, in de parken, of op de taluds, langs de singelgrachten, op de gazons, of uit bloembakken die op of aan de weg geplaatst zijn, bloemen of takken te plukken, uit te rukken, af te rukken of af te snijden;

b.
in de plantsoenen of de parken te vervoeren of bij zich te hebben planten, struiken, heesters of bomen, soortgelijk aan die, welke ter plaatse groeien, of delen daarvan, zoals bloemen of takken, tenzij de vervoerder of houder van deze voorwerpen aannemelijk maakt, dat deze van elders afkomstig zijn.

Als reden om op te treden tegen de boomhut in de Merenwijk noemt de gemeente verder dat er verschillende overlastmeldingen binnen zijn gekomen. “En ook dan treden we als gemeente op.”

Bij het Amphorapad aan het einde van de Morskade, direct naast de Churchillbrug, resteert slechts een boomplateau van wat dit voorjaar nog een boomhut was.

Veiligheid
Bij de eerste boomhut die de gemeente dit jaar verwijderde, gebeurde dat nog zonder melding vooraf. Daar bood Rick van de gemeente excuses voor aan in een brief aan de kinderen uit de Fagelstraat en omgeving. “Allereerst wil ik sorry tegen jullie zeggen dat we niet goed van tevoren hebben uitgelegd waarom de hut weg moest. Ik snap dat het supertof is om in de natuur te spelen en helemaal om een boomhut te maken en daar in te spelen. Zeker nu er in coronatijd weinig kan en mag, is het verdrietig voor jullie dat de hut nu weg is”, schreef Rick die uitlegt dat de gemeente de hut heeft weggehaald vanwege de veiligheid. “Hutten in bomen mogen volgens een wet in Nederland niet hoger zijn dan 1,5 meter van de grond. Als een hut hoger is en er valt iemand uit, dan kan de gemeente daarvan de schuld krijgen.”

Spijkers
Op de vraag om boomhutten in Leiden dus nooit zijn toegestaan, laat de gemeente weten dat het niet is toegestaan dat er schade wordt toegebracht aan het groen in de stad. “Zo is het bijvoorbeeld niet de bedoeling dat er spijkers in een boom worden geslagen of dat er takken van bomen worden getrokken of planten kapot worden gemaakt.” Volgens de gemeente mag een hut wel als tijdelijke speelruimte worden gebouwd op een groene plek, bijvoorbeeld op een grasveld of in een park, als er geen schade ontstaat en geen overlast wordt veroorzaakt. “Het is bijvoorbeeld niet de bedoeling om een hut op de stoep te bouwen.”

Informatiebord
De gemeente zal in de praktijk dus vaak optreden tegen boomhutten en ze alleen gedogen als ze geen gevaar opleveren, er geen klachten over binnenkomen en de bomen niet worden beschadigd. Gebeurt dat wel dan wordt er tegenwoordig op verzoek van de gemeenteraad eerst een bord neergezet met de mededeling dat de hut weg moet.

Triest
Op sociale media is inmiddels een flinke discussie losgebarsten rond het gemeentelijke boomhuttenbeleid. De meeste mensen reageren negatief op de voorgenomen verwijdering. “Te zielig voor woorden”, “idioot”, “echt triest” en “laat kinderen lekker buiten spelen in plaats van achter een game te zitten.” Dat laatste onderschrijft ook oud-raadslid Dick de Vos die tegenwoordig bestuurslid is van de Bomenbond Rijnland. Hij ziet er helemaal geen kwaad in als kinderen in bomen klimmen of hutten bouwen en roept de gemeente op om de regels zo soepel mogelijk te hanteren. Ook raadslid Marcel Terlouw van GroenLinks mengt zich in de discussie: “We moeten niet te rigide met ons groen omgaan. Dat is voor iedereen en ook voor boomhutten.”

Advertentie

Leiden Maatschappij


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×