Wethouders Van Woudenberg en Van Delft. (Foto's: Simone Both).

Leiden en Leiderdorp binden strijd aan met laaggeletterdheid

In de landelijk week van Lezen en Schrijven ondertekenden de Leidse en Leiderdorpse wethouders Yvonne van Delft en Rik van Woudenberg vandaag het actieplan ‘Taalpact’ om laaggeletterdheid terug te dringen.

In beide gemeenten samen zijn er ongeveer 14.500 mensen die door hun laaggeletterdheid niet goed mee kunnen komen in onze samenleving. Deze groep heeft moeite met lezen, schrijven en rekenen en zijn vaak digitaal minder vaardig. Vanwege hun laaggeletterdheid komt deze groep niet goed mee in de samenleving. Het Taalpact richt zich op vijf speerpunten: werk en participatie, armoede en schulden, het voorkomen van laaggeletterdheid bij kinderen en het verbeteren van betrokkenheid van ouders, gezondheid en welzijn en de eigen rol van de gemeente.

“Met het Taalpact maken we hier concrete afspraken over”, zegt Van Delft. “We zetten in op het bestrijden en voorkomen van laaggeletterdheid”, vult Van Woudenberg aan. “Dat voorkomen begint al heel vroeg. Nog voor kinderen naar school gaan is het belangrijk dat ouders hen voorlezen. Daarnaast hebben we als gemeente ook een voorbeeldfunctie. We moeten zorgen dat ons taalgebruik begrijpelijk is voor iedereen. Bovendien hebben wij een voorbeeldfunctie als werkgever. Daarom hebben beide gemeenten hier een verbeterplan voor gemaakt.”

Partners
Om laaggeletterdheid effectief aan te pakken is samenwerken essentieel, vinden de wethouders. BplusC coördineert daarom het Taalhuis in Leiden en Leiderdorp. In de bibliotheek kunnen mensen terecht met vragen over het taal-, digitaal- en rekenaanbod in de regio. Ook is BplusC het centrum van het lokale taalnetwerk. Ze zorgen ervoor dat lokale instellingen en partijen uit de regio met elkaar de uitdaging aangaan om laaggeletterdheid te bestrijden en dat ze met elkaar in gesprek zijn over thema’s, aanpak en aanbod. Alle partners uit het taalnetwerk zetten deze week een handtekening onder het Taalpact.

Leiden Leiderdorp Maatschappij


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×