(Archieffoto: Reanne van Kleef).

Stadsenquête: Leidenaren nog even gelukkig als voor corona

Leidenaren voelen zich net zo gelukkig als twee jaar geleden. Dat blijkt uit de nieuwste stads- en wijkenenquête die de gemeente heeft laten afnemen. De coronacrisis heeft wel de eenzaamheid vergroot, vooral onder jongeren. Financieel gezien lijken de meeste mensen de crisis goed doorgekomen te zijn, maar op het gebied van sport en bewegen zorgden de lockdowns voor een flinke stap achteruit.

De stadsenquête wordt sinds 2001 regelmatig afgenomen, tegenwoordig om de twee jaar. Een ingehuurd onderzoeksbureau heeft 9.100 mensen uitgenodigd, en ongeveer een kwart daarvan is daarop ingegaan. De enquête viel uiteen in twee delen. Het eerste deel was de wijkenquête, die door 1.897 mensen werd ingevuld en het welzijn per wijk bevroeg. Het tweede deel, de stadsenquête, is door 544 mensen ingevuld en ging vooral over de politiek, vervoer en duurzaamheid.

Buurtwaardering
De respondenten geven de buurt waarin ze wonen gemiddeld een 7,9. Dat is ongeveer gelijk aan het cijfer van 2019 en 2017. De Stevenshof, Leiden-Noord en het Bos- en Gasthuisdistrict krijgen met een 7,6 de slechtste score, terwijl Roodenburg het beste scoort met een 8,4. Leiden-Noord heeft de slechtste reputatie op het gebied van criminaliteit onder jongeren, drugsdealen en asociale mensen.

Eerdere enquêtes lieten zien dat de stadsbewoners steeds meer gingen bewegen. Dat patroon is dit jaar duidelijk doorbroken, waarschijnlijk door de coronacrisis. In 2019 lukte het 65% van de ondervraagden om minimaal vijf dagen per week minimaal 30 minuten te bewegen. In 2021 is dit teruggelopen naar 58%. De zogenaamde fitnorm van minstens drie dagen per week op z’n minst twintig minuten zware lichaamsinspanning wordt nog maar door 34% van de mensen gehaald. In 2019 lukte dat nog 42% van de geënquêteerden.

De waardering voor sportfaciliteiten is erg wisselend. De mogelijkheden voor volwassenen om in de buitenlucht te bewegen kregen in 53% van de gevallen een voldoende of hoger, maar per wijk zijn er forse verschillen te zien. Zo nam de tevredenheid in de zuidelijke binnenstad behoorlijk af, terwijl die in het noordelijke gedeelte juist flink toenam. Ook de Merenwijk en de Stevenshof krijgen fors minder voldoendes dan twee jaar geleden.

Rondkomen
Gemiddeld geven de ondervraagden hun leven net geen 8. Dat is even hoog als in 2019 en dat is opvallend, omdat de behoefte aan meer sociale contacten is gestegen van 15% naar 20%. Onder jongeren tussen de 16 en 29 jaar ging dat getal zelfs van 19% naar 28%. Door corona voelt ruim een derde zich eenzamer. Ook hier springen jongeren er weer uit: meer dan de helft voelt zich eenzamer door corona. Waarschijnlijk is corona ook de oorzaak dat nog maar 33% van de Leidenaren vrijwilligerswerk doet, tegen 40% twee jaar geleden. Van de 65-75-jarigen doet bijna de helft vrijwilligerswerk, van de 16-29-jarigen maar een kwart.

Ondanks de crisis kan vrijwel iedereen maandelijks financieel rondkomen. In 2019 gold dat niet voor de armste twee procent, nu is dat gehalveerd tot één procent. Het percentage mensen dat makkelijk rond kan komen ging van 77% naar 83%, terwijl het aantal mensen dat wel eens moet bezuinigen op eten of kleding of de betaling van vaste lasten uit moet stellen, daalde van 22% naar 15%. De coronacrisis pakte voor 15% van de mensen financieel negatief uit, 10% ging er juist financieel op vooruit door de pandemie.

Minder ov-abonnementen
De gemeente is hard aan het werk met de autoluwe binnenstad. Daarom is het interessant om te zien dat bijna iedereen die de binnenstad bezoekt, met de fiets of te voet komt. Slechts 5% van de Leidenaren komt met de auto naar het centrum. Naar het werk gaat dan weer bijna een derde met de auto, en ongeveer een kwart met het openbaar vervoer. Het aantal ov-abonnementen, dat bij de vorige enquête nog was toegenomen, nam nu weer af. Ook hier heeft de coronapandemie wellicht een rol gespeeld.

Over de parkeermogelijkheden voor auto’s zijn de respondenten ongeveer even tevreden als twee jaar geleden. Fietsparkeren is in het stationsgebied fors verbeterd, waarschijnlijk door de aanleg van de bewaakte stalling onder het Lorentz-gebouw. Nu is 61% van de mensen tevreden over fietsparkeren bij het station, terwijl dat twee jaar geleden slechts 45% was. Opvallend genoeg vinden de respondenten het fietsparkeren in woonwijken juist minder goed dan twee jaar geleden. Ongeveer tweederde van de ondervraagden is daar nu tevreden over, dat was in 2019 nog driekwart.

De resultaten van de enquête worden naar de gemeenteraad gestuurd. Ze worden gebruikt om beleid te evalueren en nieuwe plannen te bedenken. De volgende stads- en wijkenenquête staat op de planning voor 2023.

Leiden Maatschappij


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×