Leidse begroting 2022: zekerheid zonder grote ambities

Het Leidse college heeft donderdagavond de programmabegroting 2022-2025 aangeboden aan de gemeenteraad. Daarin wordt de financiële situatie voor de komende jaren geschetst. De begroting is structureel sluitend, maar bevat geen grote nieuwe plannen. Op deze manier hoopt het stadsbestuur de huidige periode netjes af te sluiten. In maart van volgend jaar zijn er nieuwe verkiezingen en komt er een nieuw stadsbestuur.

Niet alles in de begroting is koek en ei. Veel plannen zijn incidenteel gedekt en structurele ondersteuning kan de gemeente niet overal garanderen. Het uitblijven van duidelijkheid over het Gemeentefonds en een nationaal regeerakkoord blijft daarbij een doorn in het oog.

Het feit dat de begroting sluitend is, is misschien wel het belangrijkste punt uit dit voorstel. Afgelopen maart bleek uit onderzoek dat lang niet alle Nederlandse gemeenten hun begrotingen rond konden krijgen. Alleen over het jaar 2022 loopt de begroting nog in de min, “maar na 2025 komt het uit op een structureel sluitende begroting”, vertelt wethouder Paul Dirkse trots. Na de verkiezingen kan een nieuw college aan de slag met een relatief stevige basis.

Elektriciteit
Het stadsbestuur doet een aantal investeringen. Eén van die investeringen is een lening van ruim 13 miljoen euro aan nutsbedrijf Alliander, met als doel de energietransitie te ondersteunen. Dit ziet het college als noodzakelijk voor de grootschalige investeringen die Alliander de komende jaren moet doen in elektriciteitsnetten. Op veel plaatsen moeten de elektriciteitsnetten worden verdubbeld om te voldoen aan de groeiende vraag naar elektriciteit.

Rijk
Verder wordt er nog geïnvesteerd in bijvoorbeeld woningbouw en klimaat. “Dat is een politieke keuze”, legt Dirkse uit. “Deze vraagstukken kun je niet voor je uitschuiven. Het beste moment om daar in te investeren was tien jaar geleden, dus dan is dit nu het beste moment.” Op het gebied van de financiering van het sociaal domein is deze zomer bericht gekomen dat we de komende jaren kunnen rekenen op extra geld voor jeugdzorg. Dat is volgens Dirkse een (gedeeltelijke) erkenning van de hoge en stijgende kosten voor jeugdzorg en de te geringe bijdrage vanuit het Rijk hiervoor.

Gemeentefonds?
De opbrengsten uit het Gemeentefonds zijn nog niet meegenomen in de meerjarenbegroting. Er is nog te weinig duidelijkheid. “Er zijn voorstellen voorbereid voor een totale herverdeling van het gemeentefonds over de Nederlandse gemeenten. Daar is het laatste woord nog niet over gezegd en daar is nog niet definitief over besloten”, ligt de gemeente toe. De gemeente geeft aan ‘reikhalzend’ uit te kijken naar meer duidelijkheid uit Den Haag. Totdat het Gemeentefonds volledig is verdeeld zal er geld komen uit de behoedzaamheidsbuffer.

Geen regering
Dat er nog geen nieuw kabinet is, is ook in de gemeente te voelen. De hoogte van de uitgaven van het Rijk zijn direct gekoppeld aan de hoogte van de uitkeringen aan de gemeenten. Maar een nieuw regeerakkoord geeft ook hoop. Bij de onderhandelingen ligt de financiële problematiek op tafel en een nieuwe regering komt ‘mogelijk’ met een nieuw stimuleringspakket. Als dat komt is het duimen dat ze dat wel kunnen verdelen.

Economie Leiden Nieuws Politiek


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×