(Foto: Charlotte Povel).

Dreigend begrotingstekort voor gemeenten in regio

De begroting voor Zoeterwoude is nog wel op orde, maar de gemeenten Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest en Voorschoten bevinden zich op glad ijs. Zij dreigen de komende jaren te maken te krijgen met structurele geldgebreken en dat zou een voorbode kunnen zijn van een ontluikende financiële crisis op gemeentelijk niveau. Uit onderzoek van de NRC blijkt dat eenderde van de Nederlandse gemeenten geen sluitende begroting voor 2021-2024 heeft ingediend.

Een recent onderzoek van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en het Rijk wijst uit dat er grootschalige tekorten zijn ontstaan toen de gemeenten in 2015 de verantwoordelijkheid over onder andere de jeugdzorg en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) op hun bordje kregen. Die verschuiving van verantwoordelijkheid in combinatie met de overheidsbezuinigingen op gemeentelijke zorgbudgetten resulteerde in een jaarlijkse deficiëntie van 1,7 miljard euro op landelijk niveau.

Uit 336 toezichtbrieven van provincies als reactie op de ingediende begrotingen van 2021-2024 blijkt dat de gemeenten die hun begroting wel wisten te sluiten, dat deden het nodige kunst en vliegwerk. Om hun begroting alsnog sluitend te houden of te krijgen, worden er vaak beperkende strategieën aangekondigd: bezuinigingen, het aanspreken van buffers, minder investeringen, minder subsidies, verhoging van lasten of een plan om dit de komende vier jaar te gaan doen.

De komende maanden wordt er onderhandeld over een herverdeling van het Gemeentefonds, dat de Rijksinkomsten van gemeenten bevat en goed is voor 85 procent van de gemeentelijke inkomsten.

Advertentie

Leiden Leiderdorp Oegstgeest Voorschoten Zoeterwoude


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×