Bij het Amaliaplein hoeft de kap van zestien bomen niet gecompenseerd te worden. (Foto: Sleutelstad).

Herplantfonds Leiderdorp werkt niet

In Leiderdorp is slechts één keer de kap van een boom gecompenseerd door een ontwikkelaar. Het herplantfonds, concludeert de lokale Rekenkamercommissie, blijkt nauwelijks een rol te spelen bij het op peil houden van het Leiderdorpse bomenbestand. Terwijl het daarvoor  wel is opgericht.

De Rekenkamercommissie Leiden-Leiderdorp heeft het onderzoek naar het herplantfonds dat zij eerder in Leiden uitvoerde, herhaald in Leiderdorp. Maar waar het Leidse bomenfonds steeds gevulder raakte, blijft het Leiderdorpse fonds juist erg leeg. En dat is niet omdat er geen compensatie nodig zou zijn.

In Leiderdorp moeten aanvragers van kapvergunningen een plan opstellen waarin staat hoe en waar de houtkap gecompenseerd wordt. Of dat voldoende is, bepaalt de Groentoets. Zo niet, dan moet de ontwikkelaar een storting doen in het herplantfonds van de gemeente. Met dat geld kan de gemeente dan elders op het grondgebied groen aanplanten. In de afgelopen jaren heeft het gemeentebestuur echter maar een keer zo’n storting opgelegd. Dat was omdat een projectontwikkelaar uiteindelijk niet kon voldoen aan zijn aanvankelijke compensatieplan. In bijna alle andere gevallen vond de gemeente dat de kap van bomen voldoende gecompenseerd werd.

Zorgen
De Rekenkamercommissie plaatst vraagtekens bij de Groentoets. Uit de gang van zaken blijkt volgens de Rekenkamercommissie dat het moeilijk is om te toetsen of de compensatie voldoende is of niet. Het is namelijk niet zo dat er voor elke gekapte boom of struik een nieuwe struik of boom aangeplant moet worden. In Leiderdorp hanteren ze een kwalitatieve toets.

Maar wat is kwalitatief hoogwaardig groen? En wat voor gevolgen heeft dit op het totaal aantal bomen en struiken? Dat, concludeert de Rekenkamercommissie, zijn terechte zorgen. Want alleen maar als er helemaal niks wordt herplant moeten ontwikkelaars geld storten in het herplantfonds. Als een deel van de gekapte bomen wordt gecompenseerd, hoeft dit al niet meer.

Controle onvoldoende
Het risico is dus aanwezig dat bijvoorbeeld de wens om meer huizen te bouwen zwaarder weegt en compensatieplannen voor het groen snel een positieve beoordeling krijgen. Ook blijkt in de praktijk dat de compensatieplannen niet altijd worden uitgevoerd zoals met het gemeentebestuur is afgesproken. Er wordt alleen direct na de oplevering gecontroleerd of het plan is uitgevoerd. Er heeft geen controle plaats op de bomen en struiken die volgens plan later geplant worden.

Brittenstein
De Rekenkamercommissie heeft een aantal projecten onderzocht om te kijken hoe er met het groen wordt omgegaan. Bij het project Brittenstein zijn uiteindelijk 23 bomen niet aangeplant. De ontwikkelaar heeft hiervoor zo’n 14.000 euro moeten storten in het herplantfonds. Ook bij de nieuwbouw van de Driemaster moesten uiteindelijk toch nog tien extra bomen gekapt worden. Die zijn niet gecompenseerd, ook niet via het herplantfonds.

Voor de bouw van seniorenwoningen aan de Van der Valk Bouwmanweg worden veertien tot vijftien bomen gekapt. De gemeente gaat akkoord met een plan waarin vijf bomen zijn opgenomen. En ook bij het Amaliaplein verdwijnen zestien bomen van matige kwaliteit. Daarvoor hoeft niets gecompenseerd te worden.

De Rekenkamercommissie attendeert Leiderdorp op het Leidse model. In dit model vindt vervanging plaats op basis van de waarde van de gekapte bomen. Ook adviseert zij om heldere criteria op te stellen en het Leiderdorpse groenoverleg te betrekking bij de toetsing van de normen.

Duurzaamheid Leiderdorp Maatschappij


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×