In maart vorig jaar deden de bewoners van de BBB tevergeefs een beroep op de Leidse politiek om de voorziening open te houden. (Foto: Chris de Waard).

Meerderheid Leidse raad wil toch weer opvang uitgeprocedeerde vluchtelingen

De opvang die de Rijksoverheid begin vorig jaar optuigde voor de opvang van illegale vluchtelingen is mislukt. Van de groep Leidse ‘ongedocumenteerden’ die bestaat uit zo’n 20 tot 25 mensen, gingen er vijf of zes naar de Landelijke Vreemdelingen Voorziening (LVV) in Rotterdam en de helft kwam al snel terug naar Leiden.

Tussentijdse cijfers van het LVV wijzen uit dat deze vorm van opvang ‘geen succes’ is en dus wil de Leidse raad dat er een oplossing komt. Ook wethouder Marleen Damen verwacht nu maatregelen van het Rijk. Bijvoorbeeld een nieuw generaal pardon of de herinvoering van de discretionaire bevoegdheid, waarbij een bewindspersoon bij schrijnende gevallen kan afwijken van het beleid en alsnog een verblijfsvergunning kan toekennen.

Leiden had jarenlang een opvanglocatie voor illegale vluchtelingen aan het Maansteenpad in de Hoge Mors. Het hebben van zo’n Bed-Bad-Broodvoorziening was tegen het zere been van het kabinet, die Leiden daarom ook wilde ‘straffen’ als de BBB open zou blijven.

Toen de LVV open ging, stonden de seinen voor een raadsmeerderheid uiteindelijk op groen en hielp GroenLinks de sluiting van de Leidse opvang aan een meerderheid. “Maar we hebben wel steeds gezegd dat als de LVV niet de oplossing blijkt te zijn, dan moeten we zelf weer voor die mensen gaan zorgen.” Dat is nu het geval en dus kwam GroenLinks dinsdagavond met een verzoek aan wethouder Damen om enkele woningen beschikbaar te stellen voor de opvang van illegale vluchtelingen.

‘Told you so’
Of die er komen, is nog niet duidelijk, maar veel partijen delen de zorgen van GroenLinks. De ChristenUnie bijvoorbeeld, is blij dat GroenLinks terugkomt op het eerder ingenomen standpunt. “Maar ik moet wel heel erg een ’told-you-so-gevoel’ onderdrukken”, zei fractievoorzitter Pieter Krol er meteen bij. Zijn fractie was steeds tegen de sluiting van de BBB. Ook bij de SP overheerst blijdschap. “De sluiting van de BBB is het meest verschrikkelijke dat mij in deze raadsperiode is overkomen”, zegt een geëmotioneerde Ries van Walraven (SP).

Het SP-raadslid had haar raadslidmaatschap zelfs bijna neergelegd toen het besluit vorig jaar werd genomen, zo vertelt ze nu. “Ik had echt nooit gedacht dat die sluiting zou gebeuren. Zeker niet omdat dat werd uitgevoerd door wethouder Damen die ook in het vorige college zat.” In dat college werkte Damen samen met SP-wethouder Roos van Gelderen die de BBB in 2016 opende.

BBB 2.0
Nu GroenLinks is teruggekomen op het eerdere besluit en ook het college vindt dat de landelijk georganiseerde opvang niet werkt, komt een nieuwe vorm van opvang weer in beeld. Hoe zo’n BBB 2.0 er uit gaat zien is nog niet duidelijk. De fractie van de PvdA wil vooralsnog geen nieuw gebouw of nieuwe gebouwen inrichten voor de vluchtelingen, maar GroenLinks, de SP, de ChristenUnie, de Partij Sleutelstad en Leiden Participeert zien daar allemaal wel een oplossing in. De VVD is en blijft mordicus tegen: “Zoiets doen, druist in tegen alle met het rijk gemaakte afspraken”, vond raadslid Alyssa Voorwald van die partij.

De sleutel lijkt nu bij D66 te liggen. Raadslid Susannah Herman worstelde duidelijk met het onderwerp, maar wilde gisteren nog niet zeggen of haar partij ook voor een nieuwe vorm van opvang in Leiden is. “Ik ga dat echt met de fractie bespreken”, zei Herman die wel aangaf de zorgen van GroenLinks en andere partijen te delen. “Er moet sowieso een oplossing komen, maar ik weet nog niet hoe die er uit ziet.”

Leiden Maatschappij Politiek Bed-bad-broodvoorziening


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×