Journalist Frank Steenkamp schrijft met ondersteuning van het LMF over corona. Tijdens een mediafondsbijeenkomst in september presenteerde hij enkele opvallende resultaten. (Foto: Chris de Waard).

Leids Mediafonds kan weer jaren vooruit

Het Leids Mediafonds (LMF) kan ook de komende jaren rekenen op een ton per jaar van de gemeente Leiden om journalistieke producties te ondersteunen. Eerder was besloten over de financiering tot en met 2022. Half oktober stelde het college voor om ook in 2023 een ton voor het LMF beschikbaar te stellen en daar doet de gemeenteraad nog twee jaar bij. Een voorstel van die strekking werd tijdens de begrotingsbehandeling  ingediend en aangenomen.

Gisteren heeft het fonds bekendgemaakt welke projecten uit de najaarsronde die op 1 oktober sloot, worden gehonoreerd. In totaal gaat er deze ronde ruim 80.000 euro naar een vijftiental projecten. Daarbij een documentaire over passend onderwijs in Leiden die filmmaker Jan Stap maakt met René Lamers. De film wordt uitgezonden bij Sleutelstad. Ook een voorstel van de Oegstgeester Courant in samenwerking met Sleutelstad waarin wordt gekeken hoe duurzaam de wijk Poelgeest feitelijk is. In de jaren ’90 werd de te bouwen wijk omschreven als milieuvriendelijk en autoluw. Wat daar van terecht gekomen is, onderzoekt journalist Willemien Timmers de komende maanden.

Andy Clark en Gerry van Bakel maken voor Sleutelstad een serie van vier podcasts met begeleidende artikelen over armoede in Leiden. Twee jaar geleden maakten ze de serie ‘Geen rooie cent’ naar aanleiding van de invoering van het nieuwe armoedebeleid in Leiden. Nu keren ze terug naar enkele gesprekspartners van toen en horen hoe dat beleid in praktijk voor hen heeft uitgepakt.

Dag  van de Leidse Journalistiek
Volgend jaar doen docenten en studenten uit vijf verschillende universitaire opleidingen onderzoek naar heden, verleden en toekomst van de journalistiek in Leiden. Onder begeleiding van hoogleraar Journalistiek en Nieuwe Media Jaap de Jong beschrijven ze de bouwstenen voor een nieuwe geschiedenis van de Leidse media. Alle verhalen komen samen op 3 november 2022, de Dag van de Leidse journalistiek. Met een publiekssymposium, en een speciale krant, de Gazette van Leiden. Ook wordt er een journalistieke stadswandeling samengesteld. In de aanloop naar deze dag is er een serie podcasts samen met Omroep Sleutelstad, enkele artikelen in het Leidsch Dagblad, een pop-up tentoonstelling in de UB Leiden en enkele openbare lezingen in samenwerking met UB/Erfgoed Leiden.

Afrekenen met politiek
Onderzoeksjournalist IJsbrand Terpstra duikt in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022 in de verkiezingsprogramma’s van de Leidse politieke partijen. Niet in die van nu, maar in de programma’s waarmee in 2018 om de gunst van de kiezer werd gestreden. Een kritische terugblik op wat is beloofd en bereikt in een twaalfdelige serie dagelijkse televisieprogramma’s bij Sleutelstad.

Studenten
Ook zeven projecten die studenten van de masteropleiding Journalistiek en Nieuwe Media gaan maken voor Sleutelstad worden ondersteund. Ze doen onderzoek naar het bedelverbod in Leiden, de mate waarop de openbare ruimte in Leiden is afgestemd op vrouwen, de persveiligheid in de stad, personeelstekort in de Leidse ziekenhuizen, de gevolgen van het verdwijnen van contant geld, de invoering van deelscooters in Leiden en tenslotte een blik op Leiden als Europese hoofdstad van de wetenschap.

Leiden Maatschappij Oegstgeest Politiek


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×