De bloemen worden gezaaid in ondiepe sleuven tussen het gras. (Foto: S. de Jong).

Bloemenvelden ingezaaid op oevers in Zoeterwoude

In de Gelderwoudse- en Oostbroekpolder in Zoeterwoude is de eerste schep de grond ingegaan als start van het project ‘Bloemrijke Oevers’. Doel van het project van Gebiedscollectief De Groene Klaver en het Hoogheemraadschap van Rijnland is om de biodiversiteit in de regio te verhogen.

Over een gebied van in totaal drie kilometer lengte wordt een mengsel van kruiden en bloemen ingezaaid langs een aantal sloten in de buurt van de Weipoort. De bloemen komen naar verwachting vanaf het voorjaar uit de grond en door het zaaien van verschillende soorten staan de bermen tot de nazomer in bloei. Dat is goed voor bijen en andere insecten, maar ook voor bestuiving van wilde flora en gewassen en voor weidevogels.

Inheemse soorten
Er is gekozen voor inheemse plantensoorten zoals de gele morgenster, allerlei soorten klaver, duizendblad, bevernel, ratelaar, boterbloem, knoopkruid, margriet, pastinaak, vogelwikke en wilde peen. Het project wordt ondersteund door drie boeren. Boeren die zich ook willen aansluiten, kunnen de Groene Klaver benaderen via coördinator@degroeneklaver.nl.

Ook inwoners kunnen meewerken aan het project. Initiatiefgroep Weipoort Bijpoort gaat samen met Groene Cirkel Bijenlandschap in het voorjaar van 2022 diverse activiteiten organiseren. Doel daarvan is om ook de bewoners van de Weipoort te inspireren om biodiverse en bijvriendelijke beplanting in de eigen tuin te zetten.  Geïnteresseerden kunnen contact op nemen via zoeterwoudebijpoort@frankenbol.nl.

 

Duurzaamheid Maatschappij Zoeterwoude


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×