Bob Reitsma van het Cultuurplatform Leiderdorp vertelt over de plannen van de gezamenlijke culturele organisaties.

Culturele instellingen Leiderdorp richten platform op

Al vijftien organisaties hebben belangstelling getoond om deel te nemen aan het Cultuurplatform Leiderdorp (CPL) onlangs dat op initiatief van de Volksuniversiteit Leiderdorp (LVU), Stichting MOL en het Leiderdorps Museum is opgericht.

Het moet een samenwerkingsverband worden waarin zoveel mogelijk van de circa veertig culturele organisaties in Leiderdorp onderling contact gaan onderhouden. Ook wil het CPL een maandelijks overleg met de Leiderdorpse cultuurcoach Anne-Pauline van der A die de gemeente onlangs heeft aangesteld. Een derde speerpunt is het op de kaart zetten van de culturele sector bij de gemeentepolitiek. Bij voldoende draagvlak onder de culturele instellingen kan het platform bovendien als gesprekspartner fungeren richting gemeente, bedrijfsleven en andere partijen.

Ook voor de inwoners van Leiderdorp ziet het platform zich een belangrijke taak. “We streven naar een verbreding van de publiciteit over en door de deelnemende organisaties en hun activiteiten”, zegt Bob Reidsma van het Leiderdorp Museum. Hij is samen met René de Vries van de Stichting MOL en Emil Broesterhuizen van de Volksuniversiteit Leiderdorp een van de drijvende krachten achter het initiatief. Reidsma: “We willen bijvoorbeeld kijken of we gezamenlijke activiteiten kunnen organiseren zoals die in het verleden  wel plaats hebben gevonden. De dag van het park bijvoorbeeld die werd georganiseerd door het Milieu Educatief Centrum (MEC).

Bob Reidsma over het Cultuurplatform Leiderdorp in Nieuws071.

Via het platform zouden verenigingen ook hun interne structuur kunnen versterken door met elkaar van gedachten te wisselen over onderwerpen waar de individuele organisaties mee geconfronteerd worden. Het gaat daarbij over zaken als PR, vrijwilligersbeleid en het gebruik van accommodaties.

Voorlopig zal Emil Broesterhuizen als voorzitter optreden, René de Vries als secretaris en Bob Reidsma neemt de PR op zich. Belangstellenden van de andere organisaties worden uitgenodigd om nog twee plaatsen in het comité in te nemen.

Een eerste concrete uitwerking van de samenwerking tussen de geïnteresseerde organisaties binnen het nieuwe platform is het onderzoeken of er een wekelijkse cultuuragenda in het Leiderdorps Weekblad en mogelijk bij andere media kan komen. Daarin kan dan iedere organisatie de eigen activiteiten onder de aandacht brengen.

Cultuur Leiderdorp


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×