Marcus Rolloos kwam vier jaar geleden dankzij voorkeurstemmen alsnog in de raad. (Foto: Chris de Waard).

Marcus Rolloos stapt uit fractie van VVD Oegstgeest

Raadslid Marcus Rolloos verlaat de fractie van de VVD in Oegstgeest en neemt zijn zetel mee. Dat heeft Rolloos besloten na een ‘periode van nadenken over zijn rol in de fractie, over de groepsdynamiek en over de landelijke koers van de VVD. Dat laat het groenrechtse raadslid weten.

Rolloos was al jaren een buitenbeentje binnen de VVD-gelederen. In de aanloop naar de vorige verkiezingen werd hij door zijn partij op een onverkiesbare plek gezet. Dat had onder meer te maken met zijn opstelling binnen de fractie in de periode daarvoor, waar hij regelmatig een afwijkend stemgeluid liet horen. Na zijn herverkiezing verstomde dat dissidente geluid enigszins. Tot eind september van dit jaar.

Op 23 september diende hij een motie in die het college van burgemeester en wethouders opriep om de coronapas niet te handhaven. Rolloos vindt die pas in strijd met artikel 1 van de Grondwet en met onder andere artikel 14 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM) en voelt zich in dat standpunt gesteund door een groep juristen die dat ook betogen.

Nodeloos kwetsend
Rolloos: “Ik ben mijn hele leven zeer tegen iedere vorm van uitsluiting en discriminatie geweest en ik kan het coronatoegangsbewijs (CTB) niet verenigen met mijn geweten. Op basis van gewetensbezwaren heb ik op donderdag 23 september, na uitvoerig overleg met de fractievoorzitter van de VVD, op persoonlijke titel deze motie ingediend. Vrijheid is voor mij namelijk echt onvoorwaardelijk.”

Nadat Rolloos zijn motie had ingediend, bleek dat fractievoorzitter Sven Spaargaren daar niets van moest hebben. “Hij nam ‘een miljoen kilometer afstand’ van mijn motie”, stelt Rolloos die daar aan toevoegt dat dat zo niet was afgesproken. “Het was in mijn beleving bovendien onnodig en onverstandig. Ik vat het niet persoonlijk op, maar ik vind het wel kwetsend voor iedereen die grondrechten en fundamentele vrijheden liefheeft en grievend voor iedereen die heeft moeten voelen wat discriminatie en uitsluiting betekent.”

2G-beleid
Begin van de maand is de kwestie rond de betreffende motie binnen de VVD-fractie besproken, maar daar werd geen overeenstemming bereikt. “Helaas”, vindt Rolloos. “De fractie is van
oordeel dat de motie niet op de juiste manier tot stand is gekomen en kan zich er ook nog steeds niet mee verenigen.” Rolloos spreekt van een uiterst teleurstellend resultaat van dat overleg. “Naast de formele vrijheid van ieder raadslid om zich uit te spreken, zeer zeker op basis van het geweten, doet het mij als liberaal verdriet, dat een beroep op en het eerbiedigen van grondrechten niet door de VVD wordt gewaardeerd. Ik heb dat van tevoren geheel anders ingeschat.”

Rolloos blijft bij zijn standpunt dat uitsluiting van mensen via een eventueel in te voeren 2G-beleid discriminatie is. “Met het invoeren van het coronatoegangsbewijs werd er voor mij reeds een grens overschreden en gaandeweg werd het voor mij steeds moeilijker om mij als liberaal voor de VVD in te zetten. Sinds de VVD in en de Tweede Kamer voorstander is van invoeren van het 2G-beleid, is dat voor mij onmogelijk geworden.”

Marcus Rolloos werd in 2018 met voorkeursstemmen herkozen. “En de afgelopen 3,5 jaar verliep de samenwerking redelijk goed. Ik kon mijn werk als gemeenteraadslid overwegend goed uitvoeren en als het gaat om duurzaamheid kon ik steevast op steun van de meerderheid van de VVD-fractie rekenen. Soms voelde het eenzaam om feiten boven tafel te krijgen en een meerderheid voor moties in de raad te realiseren. Al met al heb ik met veel toewijding en enthousiasme mijn rol als raadslid ingevuld en heb ik van het lokale VVD-bestuur positieve reacties mogen ontvangen over mijn functioneren.”

Omdat hij met voorkeursstemmen in de raad is gekomen, wil Rolloos zijn zetel niet afstaan aan de VVD. “Ik zal mijn zetel behouden. In dienst van alle Oegstgeestenaren en trouw aan de grondwet. Zoals altijd. Ik dank de kiezers voor het door hen in mij gestelde vertrouwen en ik beraad mij over mijn toekomstige activiteiten.”

Overvallen
VVD-fractievoorzitter Sven Spaargaren is onaangenaam verrast door het vertrek van Rolloos dat zijn fractie naar eigen zeggen moest lezen in een online artikel bij de Oegstgeester Courant. “We betreuren deze stap”, zegt Spaargaren die anders dan Rolloos zelf niet terugkijkt op een prettige samenwerking in de afgelopen jaren. “Rolloos diende de afgelopen drieënhalf jaar meerdere keren moties en amendementen in zonder zijn fractiegenoten te informeren.” De motie die ook Rolloos aanhaalt als reden voor zijn vertrek was feitelijk ook voor de rest van de VVD-fractie de druppel. “Die motie was in strijd met het VVD-fractiestandpunt. Toch diende hij de motie in.” Die werd vervolgens door de volledige raad, inclusief zijn eigen VVD-fractie, weggestemd.

Volgens Spaargaren is tijdens een fractieberaad op 1 november afgesproken dat de verantwoordelijkheden binnen de fractie werden aangepast. Rolloos zou dan feitelijk buitenspel gezet worden, maar aanblijven tot aan de verkiezingen. Daarna zou Rolloos sowieso niet meer beschikbaar zijn voor een plek op de kandidatenlijst van de VVD, zo had hij de afdeling eind september al laten weten.

Oegstgeest Politiek


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×