Detailhandel op de Baanderij mag niet. De Action en Jumper moeten daarom dicht. (Foto: Sleutelstad.)

Action en Jumper op de Baanderij moeten dicht

De Action en Jumper winkel op de Baanderij moeten binnen acht weken de deuren sluiten. Er mag, oordeelt de Raad van State, geen detailhandel plaatshebben op de meubelboulevard Baanderij. De gemeente gaf eerder onterecht een vergunning af.

Het bestemmingsplan voor de Baanderij laat geen ruimte voor detailhandel. De gemeente dacht dat in 2017 te omzeilen door voor beide filialen een omgevingsvergunning te verlenen. Vastgoedbedrijf Wereldhave, eigenaar van de Winkelhof, maakte daar bezwaar tegen en werd door de regionale bezwaarcommissie in het gelijk gesteld.

Ook de bestuursrechter kwam tot die conclusie, wat tot vernietiging van de omgevingsvergunning leidde. Beide ketens maakte daartegen bij de Raad van State bezwaar maar dat was tevergeefs. De Raad van State oordeelde in oktober dat de afweging van de bestuursrechter die Wereldhave in het gelijk stelt, een juiste is.

“Wij kunnen nu niet anders dan gehoor geven aan het verzoek tot handhaving”, schrijft burgemeester Laila Driessen. “Wij benadrukken daarbij dat wij maximale inspanningen hebben geleverd om toch de mogelijkheid te kunnen bieden voor Action en Jumper en het valt ons zwaar om deze onontkoombare maatregelen te moeten nemen.” Binnen acht weken moeten de twee zaken dicht zijn op straffe van een dwangsom van 10.000 euro per week.

Economie Leiderdorp


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×