VVD-lijstrekker Matthijs Huizing wil allleen nog gericht bouwen in Oegstgeest. (Foto: Chris de Waard).

VVD Oegstgeest: Knarrenhof op Kamsteeglocatie en geen woningbouw bij La France

De VVD Oegstgeest heeft haar verkiezingsprogramma voor de komende raadsperiode gepresenteerd. Het kreeg als titel ‘Houd Oegstgeest Leefbaar en Groen‘ mee. De partij vindt dat de grenzen aan de groei in Oegstgeest bijna zijn bereikt en dat zowel het dorpse karakter als het bestaande groen in Oegstgeest behouden moeten blijven.

“Oegstgeest behoort met 3.400 inwoners per vierkante kilometer nu al tot de top vijf procent van de meest dichtbevolkte gemeenten van alle Nederlandse gemeenten”, verklaart lijsttrekker Matthijs Huizing die keuzes van de liberalen. “We zijn een mooi groen dorp met uitstekende voorzieningen gebleven. Omdat we dat zo willen houden, willen we enkel nog beperkt en gericht bouwen.”

De VVD wil verder voor alle nieuwbouwprojecten in het dorp een woonverplichting invoeren in combinatie met een antispeculatiebeding. Dit moet voorkomen dat nieuwbouwwoningen worden opgekocht door investeerders die de panden verhuren.

Woningbouwopgave
In afspraken met de regio heeft Oegstgeest zich vastgelegd op het bouwen van 1.400 nieuwe woningen tot 2030. Omdat in de wijk Nieuw Rhijngeest Zuid dat doel al grotendeels wordt gehaald, hoeft Oegstgeest de komende negen jaar nog maar 75 tot 250 nieuwe woningen te realiseren. “Wij willen dit doel zeker niet voorbij streven”,  zegt Huizing.

Bouwlocaties
De VVD heeft voor die resterende woningbouwopgave ook al de locaties in beeld. Zo kan er wat de liberalen betreft gebouwd gaan worden op de locatie van de oude Leo Kannerschool aan de Hazenboslaan, in Overgeest, de Kamsteeg Knarrenhof en op zeer beperkte schaal ook aan de randen van het traject in Haaswijk/Poelgeest nadat daar de hoogspanningskabels eventueel ondergronds zijn gebracht. Huizing: “Op die plekken zien we de mogelijkheid om binnen de bestaande infrastructuur woningen te bouwen en nauwelijks groen op te offeren.” Projecten bij Almondehoeve en La France zijn volgens de VVD niet noodzakelijk om de vastgestelde woningbouwdoelstellingen te bereiken.

Zelfstandig
Naast de wens om enkel nog beperkte bouw toe te staan, heeft VVD Oegstgeest nog drie andere prioriteiten geformuleerd in het verkiezingsprogramma. De partij wil fors investeren in voorzieningen als scholen, groen, bruggen en wegen en ook willen de liberalen dat Oegstgeest een zelfstandige gemeente blijft. Tenslotte wil de VVD Oegstgeest dat er de komende raadsperiode een belangrijke aanzet wordt gegeven richting een haalbare en betaalbare energietransitie.

Oegstgeest Politiek


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×