De initiatiefnemers van de discgolfbaan in Cronesteyn. (Foto: PR).

Geen discgolf in Cronesteyn: gemeente weigert vergunning

Maak van Polderpark Cronesteyn geen discgolfpark. Die oproep van de stichting Groen Cronesteyn wordt inmiddels gesteund door meer dan 9.000 mensen die de gelijknamige petitie hebben onderschreven. Ook de gemeente Leiden is inmiddels tot de conclusie gekomen dat een frisbeebaan op die plek geen goed idee is.

Wethouder Paul Dirkse stelde de initiatiefnemers van de disc golf course in Cronesteyn eerder een subsidie van 32.000 euro uit de regeling sportstimulering in het vooruitzicht voor de realisatie van hun plannen. De gemeenteraad twijfelde vlak voor de zomer van 2021 al over de wenselijkheid van zo’n frisbeeparcours in het natuurgebied en vroeg en kreeg van Dirkse de toezegging dat de raad nadrukkelijk zou worden betrokken bij de uiteindelijke besluitvorming.

Uit een brief aan de raad blijkt nu dat Dirkse daar vanaf ziet. Er komt geen voorstel waar de raad iets van kan vinden. De sportwethouder heeft de initiatiefnemers van de discgolfbaan gisteren namelijk laten weten dat de plannen niet door kunnen gaan. “Gelet op de toetsing door de verschillende vakdisciplines en het daaruit volgend integraal advies zal een eventuele  officiële omgevingsvergunningsaanvraag voor die locatie wordt geweigerd”, aldus Dirkse in zijn brief.

Taart
“De stichting eet vandaag taart”, meldt Sjaak van de Geijn. De Smid van de Tuin is bestuurslid van Groen Cronesteyn en is blij met het negatieve advies van de wethouder. Ook bij fractievoorzitter Martine van Schaik gaat de vlag uit: “Dit is een mooi bericht om het weekend mee in te gaan.” Duoraadslid Houssam Boutaïbi van GroenLinks Leiden ziet zijn voorspelling van juli 2021 uitkomen. Toen werd afgesproken dat er nader onderzoek zou plaatsvinden. “De initiatiefnemers komen er dan vanzelf wel achter dat het polderpark geen goede plek is.” Hij kreeg gelijk.

Omgevingsvergunning
Een van de voorwaarden die vorig jaar al door de gemeente werd gesteld, was het verkrijgen van een omgevingsvergunning voor het plaatsen van de objecten en het in gebruik nemen van de disc golf course. Dirkse adviseert de discgolfers nu om zo’n aanvraag niet in te dienen. Om een omgevingsvergunning te kunnen verlenen, moet het bestemmingsplan voor Cronesteyn worden aangepast. Dat kan alleen als aan alle voorwaarden wordt voldaan en dat is dus niet het geval.

Natuur
“Het plan is niet in lijn met een goede ruimtelijke ordening”, zo heet dat in gemeentetaal. Het initiatief past volgens de adviezen die Dirkse van zijn ambtenaren kreeg niet binnen de visie van de gemeente over het polderpark Cronesteyn. Dat is namelijk meer een polderpark waar bezoekers de historie, het landschap en de natuur kunnen beleven dan een geprogrammeerd stadspark waar allerlei activiteiten plaatsvinden. “Een discgolfbaan zou leiden tot het vertrappen van begroeiing en kleine (ongewervelde) diertjes in de bermen. Ook is de gemeente bang dat weidevogels die in de polder foerageren en broeden, verstoord zullen worden.

Andere locatie
Het is nog niet duidelijk of er elders in Leiden alsnog een discgolfbaan komt. Het huidige plan is nu afgewezen en daarmee vervalt ook de subsidie die onder voorwaarden was toegezegd. Een eventueel nieuw plan van deze of andere initiatiefnemers zal als het er komt helemaal opnieuw worden beoordeeld.

Advertentie

Duurzaamheid Leiden Politiek Sport Discgolf Cronesteyn


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×